Všeobecné obchodné podmienky a autorské práva

 

Kvalitu poskytovaných služieb garantuje Občianske združenie Učenníci Majstra Martina Schenka, o. z. so sídlom Závodná 12256/3B, 821 06  Bratislava, IČO: 424 489 30, zapísané v Registri Občianskych združení Ministerstva vnútra SR, ďalej len: ("Garant").

 

Veštci, astrológovia, mágovia a pod. ponúkajúci služby na tejto stránke sú samostatní a nezávislí poradcovia - osoby poskytujúce služby - veštenia z karát a iných podkladov, astrológie, numerológie, duševných konzultácií a obdobných služieb a nie sú zamestnancami Garanta. Každá ďalšia fyzická či právnická osoba sprostredkovaná cez Garanta je povinná sledovať a dodržiavať platnú legislatívu v krajine jej pôsobenia. 

 

Garant poskytuje službu, ktorá predstavuje bezodplatné sprostredkovanie spojenia užívateľa s poradcom prostredníctvom systému Garanta, za odplatu alebo zadarmo a v súlade s uvedenými podmienkami podľa typu a charakteru služby.

 

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich občianske združenie Učenníci Majstra Martina Schenka, o. z. so sídlom Závodná 12256/3B, 821 06  Bratislava, IČO: 424 489 30, zapísané v Registri Občianskych združení Ministerstva vnútra SR (ďalej len ,,Spoločnosť“).

 

Podľa právneho poriadku v Slovenskej republike akékoľvek použitie častí alebo celku autorských diel, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti je zakázané. Autor, ako aj osoba vykonávajúca majetkové práva k dielu, požíva ochranu svojho autorského práva v zmysle ustanovení § 56 a súv. zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon. V zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný čin je nakladanie s autorským dielom bez súhlasu autora, ako aj bez súhlasu osoby vykonávajúcej majetkové práva k dielu, trestným činom. Za tento trestný čin možno v závislosti od spôsobenej škody uložiť trest odňatia slobody až na osem rokov, trest domáceho väzenia, trest povinnej práce či peňažný trest vo výške od 160 € do 331 930 €.

 

novemyslenie.eu ® je registrovaná ochranná známka Občianskeho združenia: Učenníci Majstra Martina Schenka, o. z.