Prosíme každého hľadajúceho, nech číta tieto riadky pozorne!

 

 

V našej praxi denne stretávame ľudí, ktorí sa nám zdôveria s tým, že zaplatili za jednoduché rituálne služby tisíce a často až desaťtisíce eur. Niekedy s nejakým účinkom, no väčšinou bez akéhokoľvek účinku. Finančné prostriedky samozrejme prepadli do nenávratna.

 

K takémuto kroku ich presvedčí zväčša pútavá internetová stránka s krásnymi fotkami miestnosti dekorovanej gýčovými anjelmi, krížmi, soškami, pestrofarebnými obrusmi, mnohými sviečkami a podobne.

 

Prosíme Vás, aby ste si poriadne premysleli a vycítili srdcom, kto Vám podá pomocnú ruku a kto Vás zderie aj o posledné peniaze. 

 

Naše ceny hodnotíme ako trhovo najpriateľnejšie a najvýhodnejšie. Sumy na stránke sú iba orientačné a zostavené tak, aby sme mohli zaplatiť bežné prevádzkové náklady a zároveň aby sme nezaťažovali Vašu peňaženku. Kvalitu služieb máte garantovanú, čiže pracujeme so zákazníkom až do úplného vyriešenia problému. 

 

Nebudeme uvádzať konkrétne stránky, na ktoré sa toto upozornenie vzťahuje. Každému hľadajúcemu sú tieto informácie určite dobre známe.

 

V prípade, že nesúhlasíte s obsahom stránky a ste negatívne naklonení voči záležitostiam okultizmu a voči inému obsahu tejto stránky a osobám, stojacimi za touto stránkou, odporúčame Vám ju ihneď zatvoriť. Ústava všetkých vyspelých štátov sveta zaručuje slobodu presvedčenia v akejkoľvek oblasti spojenej s duchovnom. Naša činnosť nieje žiadnymi zákonmi regulovaná a obmedzovaná.

 

Pokiaľ máte potrebu akýmkoľvek spôsobom vyjadrovať Vašu nespokojnosť s tematikou okultizmu a upozorňovať na seba takýmto spôsobom, míňate zbytočne čas a drahocennú energiu.