Pokiaľ je Vám projekt Nového myslenia sympatický a radi by ste poslali finančný príspevok na jeho činnosť, uverejníme na Vaše želanie meno a priezvisko darcu spolu s darovanou sumou. Ku každému daru Vám bude vystavená Darovacia zmluva.

 

Finančné príspevky budú použité primárne na financovanie tematicky súvisiacich aktivít zakladateľa N. M. p. Martina Schenka. Širokospektrálny okultný rozhľad a schopnosť pretaviť teóriu do praxe vyžaduje mnoho hodín štúdia, bádania a testovania praktík rituálnej práce. Zakladateľ N. M. pravidelne cestuje a navštevuje najväčších svetových odborníkov, s ktorými dohaduje úzku spoluprácu v prospech vlastných zákazníkov. Cieľom Nového myslenia je vytvoriť postupne najkomplexnejší ezoterický portál dostupný v mnohých jazykových mutáciách. Finančné dary poslúžia aj na úhradu nákladov spojených so správou a údržbou stránky. Z vyzbieranej sumy poukážeme určité vopred dohodnuté percento na charitatívne účely.

 

Tím Nového myslenia