Osobný horoskop150.00 €

Na čo je dobrý osobný horoskop?

Osobný horoskop je mapa neba, zostavená pre každého človeka zvlášť. Sú v ňom zastúpené všetky nebeské telesá prítomné vo chvíli jeho narodenia. Podľa polohy, vplyvu a vzájomného pôsobenia všetkých prvkov sa človek dozvie kým bol, kým je a kým bude alebo môže byť. Zistí, čo mu vyhovuje a pred čím by sa mal snažiť chrániť.

Horoskop by si mal človek nechať zostaviť vtedy, keď vie, že všetky zistené informácie využije na zlepšenie svojho života. Takýto osobný astro profil môže pomôcť objasniť mnohé situácie a lepšie si stanoviť ciele. Ale pozor, nie je dobré nechať si zostavovať osobný horoskop len pre zábavu alebo zo zvedavosti. Urobte tak iba vtedy, keď skutočnecítite potrebu nájsť odpovede na zásadné otázky zmyslu svojho života.

Osobný horoskop má podobu kruhu, v ktorom nájdete nasledujúce údaje:

- 12 znamení zverokruhu – polohu planét v zverokruhu – nebeské osy: prvá os, ktorá delí mapu v polovici na hornú a dolnú časť (ascendent a descendent)      a druhá os, ktorá rozdeľuje nebo na dve hemisféry – východnú a západnú;

- 12 astrologických domov

- ďalšie nebeské prvky: stále hviezdy a súhvezdia;

- uhly medzi planétami

Poloha planét a znamení zverokruhu sa na mapu nanášajú podľa dňa, hodiny a minúty narodenia a podľa geografického miesta narodenia. Existujú rôzne druhy horoskopov, ktoré sa môžu sústrediť len na nejaký aspekt, ktorý človeka zaujíma, napríklad: horoskop pri narodení, horoskop týkajúci sa vzťahu, ročný horoskop atď.

Tak, ako vám geografická mapa pomôže orientovať sa v teréne, aby ste sa dostali do cieľa, osobný horoskop vám pomôže zorientovať sa vo vlastnom svete. 

Horoskop zasielame poštou alebo e-mailom veľmi zrozumiteľne a detailne popísaný. Pri objednávke prosím uveďte Váš dátum narodenia, miesto narodenia a hodinu narodenia. Presná hodina narodenia sa dá zistiť väčšinou zo zdravotnej dokumentácie.


V prípade otázok nás prosím kontakujte formulárom: