Najlepší horoskop N. M, II. časťnedefinovaná

Lev (23.7. – 23.8.)


Do tohto znamenia vstupuje Slnko 23. júla a zostáva v ňom do 23. augusta. Vládcom tohto znamenia je Slnko.
Postava ľudí narodených v tomto znamení je obyčajne veľká, horná časť tela dobre vyvinutá. Celkove postava budí silný a zdravý dojem. Tvár je oválna a má sviežu farbu. Čelo je silné, ale, nevystupuje, pleť je napätá, vlasy zvlnené, oči živé a srdečné. Celý zjav pôsobí dojmom prirodzenej autority. Títo ľudia majú veľmi teplý a zvučný hlas.
Ľudia narodení v znemení Leva majú najšľachetnejšie a najvznešenejšie povahy. Všetci majú vrodenú zdravú pýchu a túžbu po vládnutí. Mnohí z nich sú výborní vládcovia a vodcovia. Ich zmýšľanie je veľkorysé a šľachetné, vôbec nepoznajú pocit strachu a menejcennosti. Vystupujú so samozrejmou dôstojnosťou. Vzbudzujúci úctu, hoci sa o to vôbec neusilujú.
Povahou sú veľmi veselí. Všade, kde sa zjavia, šíria ovzdušie tepla a veselosti. Deti narodené v tomto znamení ľudia nazývajú aj slnečnými. A naozaj, títo ľudia majú takú otvorenú a slnečnú myseľ, že dokážu rozveseliť svoje okolie aj vtedy, ak je stiesnené zlou náladou. K tomu nepoužívajú ani veľa vtipov, ale sú takí priami a svieži, že ich nezaujatý a priamy zásah dokáže strhnúť aj ostatných. Sú veľmi sebavedomí, úzkosť, obavy a neistotu vôbec nepoznajú a tak sa teda dôstojným a taktným spôsobom, že sa pred nimi vôbec netreba hanbiť. Títo ľudia priam pociťujú potrebu dávať niečo zo svojej veľkej sily aj iným.
Ľudia tohto typu si vždy určujú vysoké ciele. Ich spôsob života má v sebe niečo mimoriadneho. Myslia tak čisto a ušľachtilo, že sa neraz stáva, že ich druhí ľahko ošudia rečami. Nezriedka nevedia pochopiť, že by ich dôveru mohol niekto sklamať. Títo ľudia bývajú pyšní a môže sa stať, že zrazu niekým alebo niečím veľmi pohŕdajú. Ale nie sú pomstiví a dokážu veľkodušne odpúšťať. Ak je Slnko ožarované nepriaznivo, môže ich pýcha prerásť až v nadutosť.
Ľudia tohto typu sú zväčša ohnivej povahy. Ich ľúbostné city sú veľmi silné a ich dobrosrdečný, šľachetný spôsob vzbudzuje u iných pocit šťastia. Majú veselé a ustálené názory /návyky/ a tak sú veľmi príjemnými spoločníkmi. Sú to ľudia, ktorých skoro nikdy neopustí dobrá nálada a vôľa a na ktorých sa hádam ani nedokážeme hnevať.
V láske sú veľmi spoľahliví a pozorní. Nemajú zmysel pre ľúbostné pletky a nie sú záletníkmi. Poznajú len skutočne úprimné vášne, a ak niekoho ľúbia, majú ho radi celou svojou bytosťou.
Málokedy ich počujeme hovoriť o vlastných starostiach. So všetkým nepríjemným sa snažia vyrovnať sami, iných neobťažujú. Navonok sú veselí a usmievaví aj vtedy, keď sú v duši smutní. Veľmi sa tešia, ak môžu milovanú osobu bohato obdarovať a zmierniť jej starosti.
Manželstvá s týmito ľuďmi sú skoro vždy vydarené. Sú verní a veľmi ľúbia deti. Ženy narodené v tomto znamení patria k najlepším matkám. Ich rodinný život je veľmi krásny a harmonický. Pri nepriaznivom planetárnom ožiarení môžu byť niekedy títo ľudia príliš zmyselní.
Pokiaľ ide o manželstvo, mali by sa spájať s osobami narodenými v znamení Barana alebo Strelca, lebo s obidvoma typmi si môžu dobre rozumieť. Veľmi výhodne môžu vytvoriť zväzok aj s osobou narodenou v znamení Váh alebo Blížencov. Ak by si tento človek našiel osobu, ktorá pri narodení mala v znamení Leva Mesiac, bolo by to spojenie veľmi šťastné.
Deti narodené v znamení Leva sú veľmi rozkošné. Majú kučeravé vlasy, priamu, bystrú tváričku s oslňujúcim a podmaňujúcim výrazom.
Ich rodičov môžeme nazvať veľmi šťastnými. Všetko im ide ľahko a hravo. Ich deti nemávajú zlú náladu, vždy sú veselé a zdravé a už od svojej útlej mladosti sú takmer osobnosťami. Každý ich má rád a je im naklonený.
Deti sú zase šťastné, ak môžu niekomu niečo darovať, a urobíme im radosť, ak im dovolíme, aby obdarovali chudobnejších alebo aby sa so svojimi hračkami mohli podeliť s priateľom. Treba im vštepovať význam šetrnosti, lebo niekedy mávajú sklon k márnotratnosti. Peniaze však nepoužívajú na ukojenie vlastných želaní, lebo niekedy darujú viac, ako im peňaženka dovolí. Potrebujú však slnko a teplo.
Keďže ľudia narodení v znamení Leva majú vrodenú dôstojnosť a autoritu, najlepšie sa hodia na významné reprezentatívne miesta. Úspešne sa môžu uplatniť vo všetkých povolaniach, kde môžu viesť a rozhodovať.
Spolupráca s takýmito ľuďmi je pomerne ľahká a príjemná, lebo – aj keď sú veľmi sebavedomí - radi sa dajú poučiť. Pri spoločnej akcii nepoznajú tajnostkárstvo, vždy sú priami a otvorení. Výborne sa osvedčili ako zlatníci a klenotníci. Ako maliari, hudobníci alebo herci môžu dosiahnuť mimoriadne úspechy. Sú z nich výborní rečníci, ich silná osobná príťažlivosť spojená s imponujúcim zjavom dokáže roznietiť poslucháča. Ich isté vystupovanie priaznivo pôsobí na dav.
Pokiaľ ide o zdravotný stav, ich organizmus je veľmi silný a odolný. Zriedkavo trpia na reumatizmus. Ale zväčša sa tešia veľmi dobrému zdraviu.
Ľudia v tomto znamení majú radi slnečné kúpele. Dlho trvajúce chmúrne počasie ich deprimuje. Veľmi potrebujú slnko, lebo udržuje v nich náladu a dáva im silu. Umierajú obyčajne na srdcovú mŕtvicu.

 

Panna (24.8. – 23.9.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 24. augusta a zostáva v ňom do 23. septembra. Vládcom znemenia je Merkúr.
Ľudia tohto znamenia sú strednej, až vysokej, celkom súmernej postavy, ale nemajú príliš rovné držanie tela. Ramená majú totiž trochu ovisnuté. Celý zjav pôsobí tak trochu dojmom mäkkosti a zženštilosti. Ich tvár je pretiahnutá, ale oválna, brada málo výrazná. Nos je súmerný a rovný, ale nie príliš výrazný. Pohľad múdry, ale nie živý. Obyčajne majú krátke a tenké nohy.
Ľudí tejto skupiny nemožno ľahko rozoznať, lebo nemajú skoro nijaké zvláštne znaky. Typické pre nich je, že skoro vždy vyzerajú mladší ako sú v skutočnosti, čo poznať najmä na ženách. Hlas býva jednotvárny a nie príliš silný.
Sú veľmi bystrí a šikovní. Na život hľadia veľmi prakticky. Hoci sa domnievajú, že majú veľké ideály, je to zrejme iba sebaklam. Spôsob ich konania je mierny a ľúbivý, ale všetci majú sklon k sebectvu a zo všetkých stvorení na svete majú najradšej seba. Inak sú tichí a mlčanliví, iba málokedy sa rozčúlia. Vo svojich náhľadoch bývajú nestáli a ľahko sa dajú ovplyvniť.
Typickým znakom týchto ľudí je zženštilosť. Skoro všetci sú ľútostiví a ustavične trpia pocitom, že sú chorí, hoci im nič nie je. Nemožno o nich povedať, že sú hypochondri, ale jednako len chýba ich povahe sviežosť a akási prirodzená radosť. Ak máme dočinenia s takýmito ľuďmi, musíme byť veľmi opatrní, lebo sú veľmi citliví a urážliví. Okrem toho majú ešte tú zlú vlastnosť, že ľuďom zvyčajne všetko zazlievajú a aj poznámky povedané žartom si vykladajú v zlom. Pokiaľ ide o nich samých, nie sú dosť ohľaduplní, lebo radi kritizujú iných a na svojich spoluobčanoch zväčša hľadajú iba chyby. Hlučnosť ich znervózňuje, ba aj mierne oživenie je im nepríjemné.
Radi majú poriadok a systematickosť. Všetko si dokážu dobre rozdeliť, na všetko majú svoju metódu. Zväčša sú veľmi šikovní, v ručných prácach rýchli a presní, niekedy až puntičkári. Neraz im prekáža aj to, ak je vec nesprávne položená, napríklad príbor na stole, a takéto maličkosti im dokážu pokaziť radosť a dobrú vôľu. Veľmi ťažko sa im dokážeme zavďačiť. Z toho istého dôvodu často menia služobné miesta. Ale ak si na tieto ich vlastnosti zvykneme, potom vychádzame s nimi celkom dobre. Sú veľmi úslužní a vždy ochotní pomôcť. Keďže sú veľmi praktickí, neraz od nich žiadame radu. Ich pozorovacia schopnosť je veľmi presná. Vedia vystihnúť najdôležitejšie body bez toho, aby sa dali popliesť nejakými vedľajšími okolnosťami. Vidia všetko zreteľne a triezvo. Na všetko hľadia prakticky, bystro. Nikdy sa nedopúšťajú náhlych a nerozmyslených činov. Všetko si presne a dobre rozvážia. Ich triezve myslenie takmer nikdy nie je ovplyvnené citovými momentmi. Vedia zaobchádzať s peniazmi, nie sú veľmi nároční. Nenávidia nápadnosť a výstrednosti v móde. Vo svojej nesmelosti sami nechcú byť nápadní, pred ruchom unikajú.
Veľkú námahu, telesnú alebo duševnú, zdolávajú iba ťažko. Nešportujú, necvičia, hoci pre nich by to bolo užitočné.
Ľúbostné city nie sú silné. Majú sklon k cudnému a zdržanlivému životu. Šíria okolo seba ovzdušie čistoty a nedotknuteľnosti. Neznášajú ostré vtipy alebo poznámky. Radi sa rozčúlia nad ľúbostnými vzťahmi iných, v tomto sú veľmi neznášanliví. Ale u seba samých obyčajne už neberú mravy tak prísne. Radi koketujú. Chcú sa páčiť a sú šťastní, ak sa do nich niekto zaľúbi. Ale ich presnosť, vypočítavosť a dôslednosť im ľudia často aj zazlievajú.
V manželstve sú iba niekedy príjemní. Domácnosť vedú dobre. Vedia si rozdeliť peniaze a vždy sa starajú o čistotu a poriadok v dome. Nezriedka sú otrokmi svojej domácnosti. Medzi gazdinkami nájdeme aj také fanatičky, ktorým ide viac o poriadok a dobré zariadenie ako o pohodlie manželov. Takéto ženy môžu mužovi pripraviť neznesiteľné utrpenie. Celý deň sa čistí a obyčajne je všetko viac na obdiv ako na používanie.
Muži narodení v tomto znamení nie sú práve najpríjemnejšími manželmi. Mnohí z nich nie sú niekedy celkom spokojní. Sú často takí pedantní, že sa miešajú do všetkého, napríklad na každom jedle vidia chybu, nijaký obed alebo večera nie je podľa ich chuti. Raz je niečo slané, horúce alebo príliš okorenené, inokedy povedia pravý opak. Stále hovoria o žalúdočných ťažkostiach a rozličných iných chorobách. Svoje okolie vedia trápiť až do zúfalstva. Človek ich musí vypočuť a nesmie sa im vysmiať, lebo inak by sa s nimi nedalo vydržať. Hrali by sa na urazených, celé dni by neprehovorili. Medzi ženami v tomto znamení nájdeme aj veľa takých, čo sa vôbec nevyjadrujú. Zostávajú z nich staré panny, ako ich všeobecne voláme.
K týmto ľuďom sa najlepšie hodia: Kozorožec. Títo ľudia budú najskôr súhlasiť s ich názormi a budú ich veľmi dobre chápať. Ale vyšlo by im aj spojenie s osobou v znamení Býka. Do úvahy by mohli prísť aj osoby narodené v znamení Raka, lebo tiež žijú zdržanlivo. Rovnako výhodné by bolo, keby sa našiel človek, ktorému Mesiac stojí v znamení Panny.
Deti tohto znamenia sú veľmi šikovné a rozumné. Obyčajne sa učia veľmi ľahko. Niekedy ich až obdivujeme, ako dobre sa im darí pri učení cudzích jazykov. Súčasne sa môžu učiť viac jazykov, lebo výborná pamäť im značne uľahčuje štúdium.
Inak sú to deti tiché a pokojné. Narobia málo hluku, sú poslušné a dobré. Majú radosť zo svojho dobrého správania a rodičia po tejto stránke nemajú s nimi veľa starostí. Už od útleho veku majú rady poriadok a čistotu. Svoje veci nenechávajú pohodené, bez veľkých rečí si ich odložia. Veľkú radosť majú, ak môžu čítať alebo písať. Svoje listy píšu tak, že aj dospelí by sa mohli od nich poučiť. Veľmi obľubujú živé hry. Treba však, aby veľa cvičili, lebo sú telesne slabé. Dievčatá majú rady pletenie alebo iné ručné práce. Sú citlivé a jemné, ale čoskoro sa u nich začne prejavovať sklon k sebectvu.
Týchto ľudí zaraďujeme do skupiny veľmi dobrých zamestnancov, na ktorých sa nikdy netreba sťažovať. Čo urobia, je presné a správne. Niekedy zabiehajú do detailov. Radi robia napríklad tabuľky, ktoré nikto nepotrebuje, ale všetok stratený čas nahradia zas svojou rýchlosťou a usilovnosťou. Ak im pri práci chceme niečo vypočítať, musíme to urobiť taktne a opatrne, lebo aj najmenšia kritika ich ťažko uráža a často ju pokladajú za prejav osobnej nenávisti. Občas sa ich dotkne aj dobre mienená poznámka natoľko, že ak môžu, hľadajú si nové miesto.
Bývajú dobrí spisovatelia alebo hudobníci. Hlavne v literárnom smere môžu dosiahnuť veľký úspech. Majú krásny a plynný sloh, dokážu sa vyjadrovať presne a jasne. Ich vedecké práce sú vzorom systematickosti. Bývajú z nich dobrí redaktori, právnici, nakladatelia i typografi. Veľmi sa hodia aj na jemné ručné práce. Môžu byť šikovnými mechanikmi a hodinármi.
Zo zdravotnej stránky sú dosť chúlostiví. Trpia na chudnutie, musia sa chrániť pred každým vetríkom. Nie sú hádam ani takí slabí, lenže majú príliš málo pohybu a napokon sami si často namýšľajú, že choroby sa na nich priam lepia. Často chodia k lekárovi. Ak sa od lekára dozvedia, že im nič nie je, urazia sa. Choroba, či už skutočná alebo predstieraná, robí im podivnú radosť. O jej príznakoch sa dokážu baviť celé hodiny a sú šťastní, ak ich počúvame a máme s nimi súcit.
Nezriedka sú chúlostiví aj na poruchy v zažívaní a trpia aj malými žalúdočnými ťažkosťami. Ale tieto ťažkosti nie sú ani zďaleka také vážne, ako nám ich vykresľujú. Majú radosť, ak môžu držať nejakú diétu. Po čase si však vymyslia nové ťažkosti, aby doterajšiu diétu mohli zmeniť.

 

Váhy (24.9. – 23.10.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 24. septembra a zostáva v ňom do 23. októbra. Vládkyňou znamenia je Venuša.
Všetci ľudia tohto znamenia majú veľmi súmernú, krásnu postavu a pekné držanie tela. Ich pohyby sú pokojné a vláčne. Mávajú typickú oválnu tvár so súmernými črtami. Ich oči sú zväčša veľké a zamatovo lesklé, s pokojným, miernym pohľadom. Veľmi charakteristické sú ich perfektne formované dlhé ruky.
O týchto ľuďoch sa hovorí, že sú veľmi otvorení, svedomití a slušní, priam nenávidiaci spory. Radšej obídu všetko, čo zaváňa konfliktom. Nikdy spor nevyvolávajú. Ale hoci pôsobia dojmom veľmi vyrovnaných, istých a stálych ľudí, nie je to tak, lebo sú veľmi nerozhodní a neistí. Pravdu má zvyčajne ten, kto hovoril posledný. A hoci sú celkom poctiví a úprimní, nemožno sa na nich spoľahnúť, lebo sa dajú ľahko ovplyvniť. Ak sa aj do niečoho pustia veľmi sústredene, zakolíšu, len čo počujú nejakú inú mienku, a pustia sa do celkom protichodnej veci. Ich zvláštnosťou je, že navonok sú neochvejní, ale predsa každému prístupní. Ak ich niekto označuje za „náladových“, veľmi im krivdí. Veď sa aj sami pokladajú za tých čo nepodliehajú vplyvom. No jednako len hľadajú oporu, o čom svedči najmä to, že sa radi priatelia s ľuďmi so silnou povahou. Máme ich radi pre ich láskavosť, priamosť a šľachetné myšlienky.
Ich povaha je vyrovnaná. Dokážu sa veľmi dobre prispôsobiť. Nehádajú sa . Rozčúlia sa iba vtedy, ak ich niekto veľmi ostro napadne. Vtedy sa stávajú trochu energickejšími. Ak musia sami o niečom rozhodnúť, sú veľmi nepokojní a tešia sa, ak to namiesto nich urobí niekto iný. Často sa prihodí, že ich nepovolaní ľudia prehovoria a poradia im.
Typickou črtou ich povahy je spravodlivosť. Ale nemajú silnú povahu, lebo ak narazia na odpor, ochabnú a vzdajú sa všetkého, aj keby išlo o milé a príjemné veci.
Majú vyvinutý zmysel pre krásu. Hovoria slušne, hrubé slová nepoužívajú. Všetko robia s určitým čarom a pôvabom. Aj ich domov je veľmi pekný. Nábytok pekne rozostavaný, zariadenie i šatstvo vkusné a harmonické. Neznášajú ostré farby, ale jemné, pravda, pekne zladené. Obľubujú kvalitné veci, nenávidia napodobeniny a lacné klenoty.
Milujú hudbu a umenie. Výborne tancujú, majú veľmi silný cit pre rytmus a ladné pohyby. Aj sami sú zväčša dobrými hudobníkmi a dávajú prednosť ľahkej hudbe pred ťažkou. Radi sa zdržujú v malých, uzatvorených spoločnostiach, neznášajú hlučné zábavy. Sú výbornými hostiteľmi, všetko dokážu tak príjemne usporiadať, že sa hostia u nich cítia ako doma.
Keďže sú to ľudia veľmi pokojní, zvyčajne sú dobrými manželmi. Iba málokedy zapríčinia zvady. Sú taktní a prispôsobivý, vyhýbajú sa treniciam, výstupom a nepríjemnostiam. Ale sú značne samoľúbi. Tešia sa, ak schvaľujeme ich vkus a ak si všímame ich šatstvo. Dopustíme sa veľkej chyby, ak u žien prehliadneme novú toaletu alebo nový klobúk. Pociťovali by to ako osobitnú urážku a nedostatok pozornosti. Ich druh musí vždy vystupovať bezchybne. Pôsobiť dojmom elegancie, mať vybrané spôsoby. Rady idú do spoločnosti, lebo chcú, aby ich mnohí videli. Nie sú príliš koketné, ale veľmi samoľúbe. Rady chodia do divadla, rady tancujú a rady s slušne zabávajú. Stravujú sa v prvotriednych jedálňach. Veľmi dbajú na svoje veci a správne si ich ošetrujú.
Takýto ľudia sú teda veľmi súci pre manželstvo. Bývajú jemne veselí, čo je pre každého príjemné. V domácnosti nevyvolávajú škriepky, všetko si vybavia v pokoji. V nevinných zábavách a v návšteve divadiel ich netreba obmedzovať, lebo to je ich jediná radosť.
Najlepšie sa k nim hodia osoby narodené v znamení Vodnára, lebo dobre vedia pochopiť ich hlboké umelecké cítenie a na mnohé otázky majú spoločný názor. Dosť primeranými partnermi im môžu byť aj osoby v znamení Blížencov. Ak jeden z manželov je narodený v znamení Leva alebo Strelca, môžu mať príjemný život. Veľmi dobre by si rozumeli aj s osobou, ktorej Mesiac stojí v znamení Váh.
Deti narodené v tomto znamení potrebujú pri svojej výchove v prvom rade veľkú lásku. A stálu oporu. Najradšej majú láskavé napomínanie, lebo veľké reči ich zastrašujú. Ich výchova nie je ťažká, lebo dobré spôsoby majú vrodené. Treba však veľmi dbať na to, aby sa nestali samoľúbe, podchvíľou nehľadeli do zrkadla. A obmedzovať ich prílišné túžby po zábavách.
Zmierňovať však musíme aj ich nerozhodnosť a kolísavosť názorov. Ak zbadáme, že priatelia ich príliš ovplyvňujú, musíme ich zavčasu dostať spod dosahu tohto pôsobenia. Je pozoruhodné, že tieto deti veľmi rady hrajú divadlo.
Pokiaľ ide o výber povolania pre ľudí narodených v znamení Váh, možno povedať, že im dobre pristane sudcovský talár. Majú totiž veľký zmysel pre spravodlivosť. Dobre sa osvedčujú aj ako vyšší úradníci, lebo v prípade potreby vždy vedia povedať rozhodné slovo. V súkromnom živote všetci majú radi komornú hudbu a radi účinkujú v ochotníckych divadlách. Pracuje sa s nimi príjemne. Sú svedomitá a skromní, dajú sa poučiť a nie sú vzdorovití.
K mužom sa hodia ešte povolania bytového architekta, prípadne čalúnnika. Ženy zase mávajú úspech v módnych ateliéroch. Ich návrhy sú smelé a ich práca vkusná. Veľmi úspešne vedú aj rytmické a tanečné školy. Ako herečky vynikajú v úlohe salónnych dám.
Ľudia narodení v tomto znamení sú zvyčajne veľmi zdraví, hoci trochu citliví na obličky a močový mechúr. Pri zanedbaní liečenia týchto chorôb vznikajú u nich chronické ochorenia. Niekedy ich trápi aj cukrovka. Sú dosť citliví na nápoje, neznášajú najmä uhličité tekutiny, a trochu im škodí aj víno, hoci ho veľmi radi pijú. Ich výchova im síce bráni v opíjaní sa, ale zato prudko reagujú na alkohol. Niekedy stačí pohárik, aby sa dostali do veselej nálady.

 

 

Škorpión (24.10. – 22.11.)


Do tohto znamenia vstupuje Slnko 24. októbra a zostáva v ňom do 22. novembra. Vládcom znamenia je Mars.
Ľudia narodení v tomto znamení bývajú veľmi vysokí a majú veľmi prenikavé myslenie. Sú neobyčajne bystrí, všetko nové a neznáme veľmi rýchlo pochopia. Ich myslenie však iba neprijíma vedomosti, ale ich aj rozvíja. Obyčajne mávajú originálne náhľady, ktoré s úplným fanatizmom aj obhajujú. Ak im niekto protirečí, dokážu sa trochu rozčúliť. Zvyknú byť zanovití, ak si už vytvorili svoj náhľad, málokedy ho opúšťajú.
Zvláštni sú aj tým, že raz sú neobyčajne ochotní a dokážu sa celí angažovať, inokedy nestrpia ani najmenší odpor a kruto vystúpia voči každému, kto sa im nepáči. Posudzovať ich je veľmi ťažko, lebo nikdy nemožno dosť dobre odhadnúť, na čo a ako budú práve reagovať. Niekedy očakávame, že budú láskaví a ochotní, ale oni sú práve teraz uštipační a zlostní. A keď nečakáme od nich nič dobré, priam sršia ochotou pomôcť. Skoro súčasne majú chuť pomáhať i ničiť.
Veľmi im záleží na priateľoch. Pre kamaráta sú ochotní obetovať všetko a nič im nie je príliš drahé, ak ho chcú vidieť spokojného. No horšie je s tým, kto sa im znepáči. Ten pocíti nepriateľstvo so všetkou dôslednou krutosťou. Vedia sa veľmi pomstiť a túto svoju vlastnosť nikdy neváhajú využiť. Dokážu haniť človeka na každom kroku, len aby ho znemožnili. V tomto ohľade sú veľmi neúprosní.
Vie sa aj to, že títo ľudia radi niekoho sledujú. A hoci si neraz povedia, že to už viac neurobia, predsa neodolajú, lebo je to ich chorobná vlastnosť. Sú náramne zvedaví. Musia sa dozvedieť pravdu o súkromnom živote osôb, o ktoré majú záujem. V tomto prípade však nejde o nepriateľstvo, je to skôr špehovanie zo zábavy.
Všetci ľudia tohto znamenia si potrpia na pochvaly a uznania. Chcú stále počuť, že ich myslenie a výkony sú uznávané. Aj s ľuďmi sympatizujú často iba podľa miery lichotenia. Vedia ich očariť a ovládnuť. Ľudí, ktorým by sa mali podriadiť, vôbec neznášajú. Preto sa najradšej priatelia s osobami, ktoré sa im duševne nevyrovnajú. Potrebujú, aby boli obdivovaní. Ak stretnú človeka rovnako duševne vyspelého, hneď je oheň na streche. Hľadajú príčinu, aby sa mohli poškriepiť. Používajú urážlivý humor, lebo radi provokujú nepriatelia.
Ich typickou vlastnosťou je veľká genialita, prejavujúca sa slovami aj skutkami. Majú vždy nové a podivné nápady, často veľmi dobré, ale nedokážu ich realizovať. V spoločnosti sú veľmi zábavní a obľúbení. Svojimi spôsobmi každého upútajú. Zaujímajú sa aj o mystické veci.
Ich ľúbostné city sa veľmi zavčasu prebúdzajú. Sú natoľko vášniví, že sa niekedy neovládajú. Zmysel pre erotiku im niekedy narobí veľa zla. Milujú veľmi vášnivo, najvášnivejšie zo všetkých iných typov ľudí. Pre lásku obetujú všetko. Ak sa sklamú, dokážu sa úplne zrútiť. V mnohých prípadoch slepo poslúchajú svojho druha. Je pochopiteľné, že pre druhé pohlavie sú veľmi príťažliví. Ak sa zaľúbia, sú priam neodolateľní a veľmi ťažko je vymotať sa z čara ich osobnosti. Ak nenájdu druha, ktorý by ich dokázal celkom upútať, stanú sa záletnými. Ak idú za erotikou, nepoznajú prekážok.
Manželstvo uzatvárajú z lásky. Ale v mnohých prípadoch tento zväzok netrvá dlho, lebo svojho druha utrápia. Sú veľmi žiarliví a veľmi nedôverčiví. Pre ich panovačnosť a hašterivosť nemožno s nimi dobre vychádzať. Majú sklon k sadizmu. Niekedy vymýšľajú až nemožné veci, aby svojho druha mohli trápiť. Ak ich partner pre toto všetko opustí, je to pre nich ťažká rana, ktorá ich môže aj zničiť. To nie je trápenie z nenávisti, ale z lásky.
Veľa je aj takých, čo sa po búrlivom živote celkom zrieknu erotiky a venujú sa umeniu alebo náboženstvu. Medzi ľuďmi narodenými v tomto znamení nájdeme najviac náboženských fanatikov.
Ak Mars, ktorý je vládcom tohto znamenia, nepriaznivo ožaruje, rodia sa v tomto znamení ľudia s nezriadeným životom, neprirodzenými chúťkami, sklonom k orgiám a výtržnostiam. Typické pre nich je, že si lásku uchovávajú až do vysokého veku svojho života.
Pre manželstvo sa im najlepšie hodia ľudia narodení v znamení Raka alebo Rýb, lebo sami sú panovační a potrebujú niekoho, kto by sa im vedel prispôsobiť. Ale dobre sa znesú aj s osobou narodenou v znamení Kozorožca. Ak však nájdu osobu, ktorej Mesiac stojí v znamení Škorpióna, mohli by aj s ňou byť šťastí.
Výchova detí narodených v tomto znamení je veľmi zložitá. Sú veľmi hašterivé, tvrdohlavé a trochu falošné. Neznášajú námietky, sú veľmi vzdorovité a nedisciplinované. Pritom každého hneď odzbroja svojou veľkou dobrotou. Ich výchova vyžaduje veľa prísnosti, ale to zase nie je vždy možné. Preto postačí, ak budeme obmedzovať a podlamovať ich krutosť a zlé sklony. Inak im treba ponechať slobodnú vôľu. Tieto deti už v mladosti bývajú vládcami a tyranmi. Ak je v dome viac deti, iste ich bude ovládať dieťa narodené v znamení Škorpióna. Ostatné ho budú bez odporu poslúchať, lebo sa ho budú báť.
No býva z nich aj radosť, lebo majú otvorenú povahu. Už ako malé prichádzajú s múdrymi a samostatnými náhľadmi. Majú dobrý pozorovací talent, bystrú myseľ, sú veľmi vtipné a plné humoru. Treba podporovať ich srdečnosť a dobrotivosť. Ak sú poslušné, pochváľme , z pochvaly sa vždy potešia a sú nám vďačné za každé uznanie.
Veľmi zavčasu sa u nich prebúdzajú sklony k erotizmu. Rodičia urobia dobre, ak ich budú chrániť pred príliš včasnou zrelosťou. Ak spozorujeme, že sa začínajú zaujímať o sexuálne otázky, treba im všetko zavčasu vysvetliť a vhodným spôsobom ukojiť ich zvedavosť. Ak by sme tak neurobili, začali by hľadať odpoveď na tieto otázky niekde inde.
Pri voľbe povolania treba vziať do úvahy, že ľudia narodení v znamení Škorpióna dokážu ovládať iných. Preto si musia vybrať také povolanie, ktoré im umožní uplatniť vrodené nadanie. Môžu byť dobrými dôstojníkmi a vodcami. Ich panovačnosť nestrpí odpor. Na druhej strane zas veľká dobrota, ktorú prejavujú, im zaručuje obľúbenosť.
Zvyčajne majú veľké nadanie pre medicínu. Ak sa jej venujú, môžu byť z nich dobrí chirurgovia. Ich osobná príťažlivosť im veľmi poslúži v prípade, až sa stanú praktickými lekármi. Keďže dokážu kombinačne myslieť a všetko vidieť prenikavo a jasne, sú aj dobrými diagnostikmi a ľahko zistia pôvod choroby. Ale medzi nimi nájdeme aj dobrých maliarov, ba aj lyrikov.
Zo zdravotnej stránky ich jedinou citlivou oblasťou sú pohlavné ústroje. Už ich sklon k roztopašnému životu prináša so sebou veľa nebezpečenstiev. Ľahko dostávajú zápaly a sú náchylní na nákazy. Niekedy sa u nich vyskytnú aj črevné ochorenia alebo poruchy tráviaceho traktu, ale to je už zriedkavejší jav.
Ženy mávajú veľké poruchy v menštruácii, ale aj normálny priebeh je poznačený silnými kŕčmi a bolesťami. Vtedy sú nervove podráždené, citlivé a veľmi skľúčené.

 

Strelec (23.11. – 21.12.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 23. novembra a zostáva v ňom do 21. decembra. Vládcom znamenia je Jupiter.
Ľudia tohto znamenia majú zväčša veľmi štíhlu, elastickú postavu s nápadne dlhými nohami. Ich čelo je vysoké, obrvy tvoria krásny oblúk a nos je pekne formovaný. Mávajú pekné, lesklé vlasy, ktoré im na spánkoch rýchlo vypadávajú. Ich oči hľadia vždy priamo, zdá sa, že v ich pohľade je výraz odvahy. Zuby majú zdravé. Farba pleti je veľmi svieža. Celá postava, hlavne v starších rokoch, pôsobí dojmom zdravia a sily.
Povahovo bývajú títo ľudia veselí a voľní. Nepoznajú prekážky a váhavosť. Zvyčajne sú prísni a úprimní, hádam až natoľko prísni a úprimní, že dokážu zraniť druhých. Ale pritom nie sú uštipační alebo zlomyseľní. Jednoducho sú natoľko poctiví, že si svoje náhľady za nijakých okolností nevedia nechať pre seba. Kto si ich povahu obľúbi, veľmi rád sa s nimi stretáva a zabáva, lebo ich prirodzený spôsob života je čerstvý, oživuje a podnecuje. Život berú z jeho veselšej a ľahšej stránky, iba zriedka sa zamestnávajú duševnými problémami. Radi športujú, venujú sa najmä jazdeniu na koni a poľovaniu. V dôsledku svojej prudkej povahy sú niekedy veľavravní, ale nikdy nikomu nelichotia. Priam milujú život v prírode a ak sa do nej dlhší čas nedostanú, cítia sa ako vo väzení. 
Tento typ ľudí nemožno obmedzovať. Inak by stratili pocit slobody a nezávislosti. Zvyknú byť veľmi výbušní, hneď ich všetko rozčúli. Ale keď ich hnev prejde, rýchlo zabudnú na jeho príčinu. So svojimi pochybnosťami sa nikdy netaja, aj pred inou osobou hovoria o nich priamo. Celkove sú to ľudia štedrí, radi niečo darujú a potom sa tešia z radosti iných. Ak chcú niekomu pomôcť, vyhadzujú peniaze dosť ľahkomyseľne. Pritom sami nie sú nároční a poznajú aj hodnotu peňazí. Hry v karty sú pre nich dosť nebezpečné, lebo sú prudkí, neraz všetko postavia na jednu kartu.
Inak sú to ľudia podnikaví a dobrodružní. Sú dobyvační a túžia po nezávislosti. Ich úsudok je logický, sú vytrvalí, stáli a zväčša sa nehodia pre život v meste.
Ich povaha je veľmi ohnivá. Ľahko vzplanú. Ak niekoho majú radi, milujú ho s veľkou vášňou. V láske sú nedočkaví, ale pritom úprimní, netrápia sa a netúžia tajne. Svojmu partnerovi dajú vedieť, že s ním idú len preto, aby o dobyli. Milovanú osobu radi obdarúvajú, niekedy skutočne dávajú viac, ako môžu. Najme muži sa dokážu pre ženu celkom zničiť. Ale tu je každé napomínanie zbytočné. Radi sa síce pre lásku nadchnú, ale vždy visí nad nimi nebezpečenstvo, že ich zväzok dlho nepotrvá, lebo po čase sa nadchnú opäť pre inú osobu. Pre manželstvo teda nie sú ideálni, veľmi rýchlo tu dochádza k rozvodom. Ale pre manželstvo sa nehodia ani ženy narodené v tomto znamení. Vedia o tom a neraz sa rozhodnú pre voľný a nezávislý život. Inak tieto ženy rady športujú a milujú prírodu.
V manželstve najlepšie vychádzajú s osobami narodenými v znamení Leva alebo Barana. Tento druh ľudí má totiž skoro rovnaké myšlienky a názory, ba aj rovnaké ciele. Dobre sa znášajú aj s osobami narodenými v znamení Vodnára a Strelca. Ale vari najpriaznivejšie spojenie by dosiahli s človekom, ktorého Mesiac je v znamení Strelca.
Deti narodené v tomto znamení sú zväčša veselé a usmievavé, veľmi zdravé, čulé a svieže. Neznášajú pestovanie a rozmaznávanie. Niekedy sú trochu prudké, ale to im musíme odpustiť, lebo prudkosť je ich povahová vlastnosť. Snažia sa, ale v mnohých prípadoch sa nedokážu ovládnuť.
Ak si však predsa len priveľa dovoľujú, treba ich krotiť. Nerady majú sedavé hry. Potrebujú pohyb, voľnosť. Pohyb na slnku a na vzduchu. V tomto ich netreba príliš obmedzovať, lebo potrebujú pocit nezávislosti a samostatnosti, po ktorom veľmi túžia. Musíme im ho dožičiť, lebo inak by sa nám odcudzili. Ale ak im tú životne dôležitú voľnosť poskytneme, poslúchnu nás vo všetkom. Neučia sa veľmi rady. Nemajú na to dosť nadania. A nie je správne, ak ich s učením príliš zvažujeme. Zato rady čítajú cestopisné a dobrodružné knihy a tohto čítania sa nikdy nemôžu nasýtiť.
Ľudia tohto znamenia náramne ľúbia voľnosť a život v prírode. Tieto vlastnosti ich predurčujú k športovej kariére. Hodia sa aj za poľovníkov a hájnikov. Sú z nich dobrí dôstojníci. Veľmi radi jazdia, a preto sa hodia za učiteľov jazdy. Môžu z nich byť výborní vedúci výprav. Znesú totiž veľké útrapy a vedia čeliť každému nebezpečenstvu. O svojich výpravách dokážu napísať veľmi pútavé knihy. Neznášali by však, keby mali natrvalo sedavé zamestnanie.
Pokiaľ ide o choroby, chúlostiví sú predovšetkým na pľúca. Vari preto ich tak mocne priťahuje život v prírode. Nemožno povedať, že by trpeli na ťažké prípady pľúcnych chorôb. Zväčša sa sťažujú na ochorenie pľúcnych hrotov. V ich najvlastnejšom záujme sa musia šetriť a prísne dodržiavať lekárske rady. Ale o tom sa musia starať hlavne blízki, keďže oni sami sú dosť ľahkomyseľní. Často mávajú aj ischias. Pri športovaní neraz prichádzajú k úrazom, ako sú zlomeniny a vykĺbeniny.
Ak je Jupiter nepriaznivo ožarovaný v čase ich narodenia, k spomenutým chorobám sa ešte pridružujú choroby očné.

 

 

Kozorožec (22.12. – 20.1.)


Do tohto znamenia vstupuje Slnko 22. decembra a zostáva v ňom do 20. januára. Vládcom znamenia je Saturn.
Ľudia narodení v tomto znamení majú zväčša strednú postavu, sú obyčajne štíhli a trochu chudí. Ich tvár má veľmi ostré črty, nos je výrazní a ostrí, brada hranatá. Pleť na tvári je obyčajne bledá, vážne, trochu posunuté oči bývajú dosť hlboko vsadené. Ich chôdza je pomalá a odmeraná.
Prvoradou a typickou vlastnosťou týchto ľudí je nesmierna ctižiadosť a veľká usilovnosť. Bez práce neobsedia. Najradšej sa ponárajú do ťažkých vecí, riešia ich s vytrvalosťou, ktorá vzbudzuje obdiv. Ľahká práca ich nezaujíma. Všetko, čo robia, je veľmi presné, ale nikdy nie puntičkárske. Ak sa im práca ani napriek veľkej námahe nepodarila, pustia sa do nej znova. Neúspech ich neodrádza, ale skôr naopak, ženie ich do zvýšenej činnosti. Sú veľmi spoľahliví. Všetky povinnosti plnia čo najsvedomitejšie a najpresnejšie. S nedbalosťou alebo nepresnosťou sa u nich nestretávame.
Bývajú to ľudia vážni a uzavretí. Ich dôveru možno získať iba ťažko, lebo je v nich trochu upodozrievania a málokedy hovoria otvorene. Ale im samým ľudia veľmi dôverujú. Na ich mlčanlivosť sa možno bezpečne spoľahnúť. 
V mladom veku sa ustráchane odťahujú od druhých. Ale neskoršie ich tieto obavy skoro celkom opustia. Táto ich hanblivosť sa prejavuje najmä v spoločnosti, kde postupne celkom zatíchnu a už sa necítia dobre. Veselí sú v úzkom kruhu svojich známych. Majú zmysel pre humor a ostrý, silne pôsobiaci vtip.
Charakteristickou vlastnosťou týchto ľudí je radosť zo samoty. V samote sa cítia dobre, nikdy sa nenudia, vždy sa voľačím zamestnávajú, neznášajú nečinnosť. Iní ľudia, keď sú namrzení, hľadajú spoločnosť, vzruchy, zábavu, aby zabudli na všetko, čo ich trápi. Ale oni vyhľadávajú práve samotu. Preto ich často pokladáme za čudákov.
V živote sú praktickí, šetrní a nenároční. Žijú viac pre povinnosti ako pre zábavy. Zväčša sú pokojní, nezvyknú sa rozčuľovať. Ale ak sa už nahnevajú, ťažko ich upokojiť. Krivdy vedia odpustiť, ale nikdy na ne nezabudnú. Keď raz stratia dôveru v človeka, stratia ju definitívne. Uzavrú sa, začnú byť odmeraní. V prírode radi vyhľadávajú osamelé miesta a málo používané cesty.
Ich láska sa získava veľmi ťažko a pomaly. Ešte ťažšie možno získať ich náklonnosť. Ale keď už milujú, tak potom iba s celou dušou. Keďže ich priťahuje samota, ťažko sa pridružujú k inému človeku. Niekedy musia prekonať veľké prekážky a často sa stane, že v poslednej chvíľke ujdú, lebo osamotený život pokladajú za krajší ako život vo dvojici. Preto sa s nimi musí zaobchádzať veľmi opatrne. Musia mať stále pocit, že sú milovaní a že ich partner túži, aby ich získal. Ak tento pocit stratia, cítia sa zbytoční a načisto sa pred svetom uzavrú.
Hoci majú voči manželstvu nemalé predsudky, mnohí z nich ho uzavrú dva, ba aj tri razy. Ak len raz stratia dôveru, sotva ju už znova získajú. V manželstve nerobia výstupy, no jednako len treba čakať, že raz označia toto spolužitie za neznesiteľné. A v takom prípade ech už nemožno udržať, jediné východisko vidia v rozvode. Títo výborní pozorovatelia robia chybu v tom, že o veciach, s ktorými nesúhlasia, nehovoria, ale ich dusia v sebe a utiahnutí do samoty o nich zatrpknuto rozmýšľajú.
Hovorí sa o nich, že sú chladní. Ale to nie je pravda. Iba neradi obaľujú svoje city do pekných slov. chcú, aby pred ľuďmi zostali utajené. Občas ich táto uzavretosť mrzí, radi by sa jej zbavili, ale iba málokedy sa im to podarí.
Pokiaľ ide o manželstvo, najlepšie sa i nim hodia ľudia narodení v znamení Býka. Vyhovujú im aj osoby narodené v znamení Panny alebo v znamení Rýb. Ale najšťastnejší zväzok by mohli utvoriť s osobou narodenou v znamení Kozorožca.
Výchova detí narodených v tomto znamení je dosť ťažká. Nikdy ich totiž dosť dobre nepoznáme, lebo sú uzavreté a ťažko sa k nim možno priblížiť. Ak chceme, aby nám dôverovali, musíme k nim byť veľmi dobrí. Ale aj pri všetkej našej láskavosti zostávajú nesmelé a hanblivé. Svoju lásku nedokážu prejaviť, lebo sa boja, že by ich niekto mohol vysmiať alebo dokonca odmietnuť. Najlepšie je správať sa k nim prirodzene a srdečne. Zdá sa, že toto je najschodnejšia cesta, ako ich odvyknúť od hanblivosti. Tieto deti sa najradšej hrajú nepozorovane, bez svedkov. Z takejto hry v samote majú skutočný pôžitok. Napríklad dievčence sa vydržia celé hodiny rozprávať so svojou bábikou. Len čo sa pri nich zjavia dospelí, prestanú sa hrať.
Veľmi sa tešia, ak sa môžu začať čím skôr učiť. Sú bystré a vnímavé, učenie im robí radosť a nikdy ich nezaťažuje. Rady riešia ťažké úlohy. Ak ich úspešne vyriešia, zmocňuje sa ich pocit šťastia. Na svoje zdravie musia byť veľmi opatrné. Rýchlo prechladnú. V detstve sú trochu slabé, hoci to často ani nepoznáme.
Ľudí v tomto znamení možno využiť v povolaniach, kde záleží na presnosti. Sú veľmi pracovití, usilovní a spoľahliví.
Ako lekári sú svedomití a opatrní. Bývajú z nich dobrí bádatelia a učenci. Hodia sa aj na štúdium cudzích jazykov. Môžu z nich byť aj dobrí dozorcovia, lebo majú zmysel pre poriadok a sú prísni k podriadeným. Ale súčasne sú aj dobrotiví a vážni. Ich svedomitosť a poriadkumilovnosť uznáva každý a v tomto smere sú dobrým príkladom. Niektorí ľudia si volia pošmúrnejšie povolania, stávajú sa hrobármi, kostolníkmi alebo dozorcami vo väzniciach.
Chorí sú väčšinou iba v mladosti. Trpia na infekcie a časté prechladnutia. Ale s pribúdajúcimi rokmi zmiznú, ich telo zosilnie a stane sa odolnejším. Zvyčajne sa dožijú vysokého veku. Niektorí trpia aj na ochorenie sliznice. Citliví sú na oblasť kolennú a trápia ich zápaly kĺbov. V starobe sa im zhoršuje sluch.


V prípade otázok nás prosím kontakujte formulárom: