Najlepší horoskop N. M, I. časťnedefinovaná

Vodnár (21.1. – 18.2.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 21. januára a zostáva v ňom do 18. februára. Vládcom tohto znemenia je Saturn a Urán.
Ľudia v tomto znamení mávajú veľmi peknú a štíhlu postavu. Ich tvár je podlhovastá alebo aj okrúhla, s trochu dlhšou bradou, ktorá je výrazná, ale nie ostrá. Ich oči sú vždy nádherné. Vodnár je totiž najmä pre ženy znamením krásy. Vlasy majú obyčajne jasné a jemné. Ich chôdza je ľahká a istá. Týchto ľudí ťažko rozoznáme, lebo majú veľa výrazných znakov a v ich typoch sa možno ľahko pomýliť.
Inak sú to ľudia prispôsobiví, s poctivým charakterom. Zvyčajne majú veľké ideály, sú skromní, trpezliví a verní. Typické pre nich je ich vyslovene ľudské zmýšľanie. Mnohí z nich majú veľmi pevnú vôľu, ale často im chýba rozvaha. Veľa uvažujú o neuskutočniteľných veciach. Zahryznú sa do svojich myšlienok bez toho, aby sa s niekým poradili alebo sa od niekoho poučili. Nejde tu o zanovitosť, lebo v mnohých záležitostiach všedného života sa vedia veľmi dobre prispôsobiť a nijako nepresadzujú svoju vlastnú vôľu. Ale ak už raz vidia pred sebou cieľ, potom už nepoznajú prekážky. Niekedy si pre takúto myšlienku zničia celý svoj život. Túto vlastnosť majú však všetci ľudia narodení v tamto znamení. Obyčajne sa zaujímajú o sociálne problémy.
Ich ďalšou dobrou vlastnosťou je pracovitosť. Okrem tohto vedú pokojný život. V spoločnosti sú obľúbení, ale oveľa lepšie znášajú samotu. Milujú prírodu a radi bádajú len v jej určitej oblasti. V tomto bádaní sú vytrvalí a húževnatí.
Sú to ľudia, s ktorými možno veľmi dobre spolunažívať. Neradi sa hádajú, majú dobrotivú povahu. Sú prítulní a verní priatelia a veľmi ochotne pomáhajú. Keďže sú upriamení na určitú myšlienku, ktorú chcú uskutočniť, neraz sa dožívajú sklamania, ktoré ich niekedy môže aj zničiť. Pre túto svoju myšlienku žiadajú plné porozumenie od iných a sú veľmi urazení, ak sa tak nestane. Ak ich niekto rázne odmietne, pociťujú to ako veľmi krutú bolesť.
Ich myšlienky sú často utopické. Keď prídu na to, že sa zásadne zmýlili, zmocňuje sa ich najťažšia depresia. Vtedy nechcú o svete nič počuť, a iba ťažko sa uspokoja. Musí ich chytiť a celkom pohltiť ďalšia nová myšlienka, aby sa s novými silami zdvihli a znova ja začali vášnivo uskutočňovať.
Ak pri narodení týchto ľudí pôsobilo nepriaznivé ožiarenie z iných planét, bývajú z nich veľkí sebci. Ale aj napriek tomu zostávajú láskavými. Sú však takí chladní a odmeraní, že neraz máme pri nich nepríjemný pocit. Potom už ani ich osobné čaro nemôže zakryť ich sebeckosť a chamtivosť. Ľudia tohto typu bývajú veľkými buričmi, niekedy aj skvelými vodcami. Niekedy sú náladoví a nevypočítateľní.
V celku sú premenlivej povahy. Ľahko sa nadchnú, rýchlo sa dajú oslniť zvláštnosťami nejakej osoby. Ale takýto omyl nikdy netrvá dlho, lebo vlastnosti, ktoré komusi pripisovali, neexistujú, a oni to čoskoro spoznajú. Prichádza teda nové veľké rozčarovanie a sklamanie. A keďže chcú ustavične poznávať niečo nové, hneď sa odvrátia od svojho druha, v ktorom sa sklamali.
Ich ľúbostné city nie sú príliš silné. Zväčša ich upútava len záujem a obdiv. Ak toto nadšenie ochladne alebo ak si nájdu známosť, zvyčajne dochádza k prerušeniu doterajšieho vzťahu. V takomto prípade im vôbec nezáleží na tom, ako druhá strana prežíva toto rozlúčenie. Ochladnutie citov prichádza náhle, a je to také ochladnutie, aké by u nich nikto nepredpokladal.
Títo ľudia vytvárajú často neobyčajné ľúbostné vzťahy. Sú schopní odpútať sa od všedného života a ísť zakázanými cestami. Neraz majú veľmi intímne vzťahy aj k osobám rovnakého pohlavia. V manželstve sú z nich nepríjemní partneri. Navonok sú totiž vždy láskaví, zdvorilí a priateľky naladení. V skutočnosti nie sú úprimne srdeční a nežní. Telesné prednosti ich druhov ich priťahujú väčšmi ako prednosti partnerovej duše. To je veľká zvláštnosť ich povahy. Hoci sa veľmi zaujímajú o ľudský charakter, nie sú schopní preniknúť až do hĺbky duše človeka. V manželstve sú oveľa stálejší a – čo je dôležité – dokážu byť svojmu druhovi celkom verní.
Hodnotný zväzok môžu vytvoriť s osobami narodenými v znamení Blížencov alebo Váh. U ľudí narodených v znamení Blížencov nájdu veľké pochopenie pre svoje myšlienky. Žijú s nimi v zhode a v úplnej harmónii. Výhodné spojenie môžu utvoriť aj s osobami narodenými v znamení Váh, lebo majú jasný úsudok, ktorý im vracia odvahu a rovnováhu. Rovnako dobré manželstvo môžu mať aj s osobami narodenými v znamení Barana alebo Strelca. Ale šťastný krok urobia vtedy, ak uzavrú sobáš s osobou, pri narodení ktorej stál Mesiac v znamení Vodnára. 
Deti narodené v znamení Vodnára sa vychovávajú dosť ťažko. Už v mladosti sú búrlivé, zaujaté proti všetkému, čo je staré. Nechcú sa dať viesť. Vzdorujú všetkému, čo od nich žiadajú dospelí, a ľahko sa rodičom odcudzia. Preto rodičia musia s nimi často súhlasiť, musia im dať na vedomie, že dokážu s nimi myslieť a – čo je významné – nikdy nesmú byť u vopred zaujatí proti ich výstredným myšlienkam.
Tieto deti skoro vždy prejavujú záujem o botaniku. Vkusne si pripravujú herbáre a zbierajú podivné kamienky. Rýchlo sa v nich vyvíja zmysel pre farby. Ich fantázia je taká silná, že niekedy dokážu vytvoriť najobdivuhodnejšie maľby a kresby. Inak sú pokojné a milé. Keďže sa v nich pomerne rýchlo prebúdzajú pohlavné pudy, vzniká nebezpečenstvo rôznych komplikácií. Záleží na rodičoch, aby im v tomto smere zavčasu poskytli potrebné vysvetlenie.
Ľudia narodení v znamení Vodnára sa veľmi dobre hodia pre povolania súvisiace s štúdiom prírody. Bývajú z nich dobrí botanici, geológovia a astronómovia. V týchto oblastiach môžu dosiahnuť veľké úspechy, lebo vo vedeckej činnosti sú neúnavní a pracujú s veľkým nadšením. Keďže vždy túžia po niečom novom a novoty vyžadujú aj odvahu, mnohí z nich sú aj vynikajúci letci.
Vyznačujú sa aj umeleckými schopnosťami. Sú dobrými spisovateľmi, autormi diel s veľkými umeleckými hodnotami. Aj v tejto oblasti ľudskej činnosti hľadajú nové cesty. Preto sa stáva, že niekedy neprerazia. Ako maliari odmietajú všetko staré a skúšajú nové, excentrické metódy. Ich umelecké práce sú vždy nápadné originalitou myšlienky. Vôbec sa nehodia za úradníkov, lebo sú príliš buričskí a bojujú za uplatnenie vlastných myšlienok a metód.
Zo zdravotnej stránky sú najchúlostivejší na nohy. Často mávajú kŕčové žily, nádory na nohách, často si vykĺbia členok.
A trpia aj poruchami krvného obehu a otravami krvi. Ženy mávajú bolesti pri menštruácii. Inak sú celkom zdraví, nie sú náchylní na prechladnutie ani na iné choroby.

 

Ryby (19.2. – 20.3.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 19. februára a zostáva v ňom až do 20. marca. Vládcom znamenia je Jupiter a Neptún.
Ľudia narodení v tomto znamení majú obyčajne menšiu, zväčša vychudnutú postavu, trochu okrúhle ramená a ohnuté držanie tela. Ich nohy sú trochu nemotorné. Majú slabo vyvinutú bradu a sklon – k dvojitej brade. Pleť na tvári je zvyčajne bledá. Títo ľudia vyzerajú trochu zasnene a ľahostajne. Oči majú takmer vodnaté a bezfarebné. Vlasy veľmi jemné a nie príliš husté. Ich hlas je dosť jednotvárny, málo melodický.
Z povahovej stránky sú hanbliví, niekedy budia dojem zakríknutých. Sú neobyčajne citliví a neraz aj pri najmenšom podnete začnú plakať. Neradi sa zoznamujú s novými ľuďmi . Pritom sú veľmi rozpačití, plachí a pôsobia dojmom, že by najradšej ušli. Nikdy nemôžu o niečom rozhodovať. Dajú sa ovplyvniť. 
Chýba im rozhodnosť, sú kolísaví, často sami nevedia, čo chcú. Potrebujú oporu druhých a pri každej maličkosti žiadajú o radu. Teda nie sú to najšťastnejšie povahy. Žijú v ustavičnom nepokoji a v strachu. Bezstarostnosť takmer nepoznajú. Vždy premýšľajú o tom, čo všetko by sa mohlo stať, keby sa im niečo nepodarilo. Takíto ľudia stále trpia akoby úlohu trpiacich mali najradšej. Iným ľudom radi pomáhajú, sú úslužní. Hoci sú nespoľahliví, na ich pomoc sa môžeme spoľahnúť, lebo sú veľmi obetaví. Keďže ich charakter je vratký a podlieha rôznym vplyvom, neraz sa dostanú aj do rozporu so zákonom. V duši sú úplne korektní a poctiví. Ale ak sú v zlom prostredí, neraz sa dopustia aj najhorších podvodov. Podobajú sa ľudom, ktorí žijú v tranze.
Radi cestujú po mori, najlepšie sa cítia pri vode, tam sú vari najpokojnejší. Sú romantici a majú silnú fantáziu, snívajú pri plnom vedomí. Ich typickou vlastnosťou je nedostatočný zmysel pre poriadok a roztržitosť. Celé hodiny hľadajú svoje veci, hneď sú nervózni, nevedia si pomôcť – a ak ich aj nájdu, znova ich stratia.
Títo ľudia by vôbec nemali piť alkohol. Radi majú dobré jedlá a dobré vína. Veľkým nebezpečenstvom sú pre nich omamné jedy. Radi pozývajú na hostiny, majú vyvinutí zmysel pre domácnosť, hostia sa u nich cítia veľmi príjemne. 
Sú pohodlní, niekedy dokonca až leniví. Treba ich nútiť, aby niečo robili. Majú veľmi slabú vôľu a príliš málo energie, aby niečo sami začali. Ak aj niečo začnú, potrebujú povzbudenie, aby znova neupadli do obvyklej nečinnosti. Založení sú mediálne. Vábi ich nadprirodzenosť a zapodievajú sa myšlienkami o posmrtnom živote. V tejto skupine ľudí sa nájde veľa námesačníkov.
Pri nepriaznivom ožiarení z iných planét sa stávajú títo ľudia priamo vzorom nespoľahlivosti. Mnohí z nich milujú len zďaleka, vôbec si netrúfajú priblížiť sa. Zvyknú sa nešťastne zaľúbiť a neraz niekoho zbožňujú po celé roky, hoci ho poznajú iba veľmi povrchne. Všetky ich ľúbostné zážitky sa obyčajne odohrávajú iba v ich bohatej fantázii.
Pre manželstvo sú veľmi súci, napokon ich veľkým želaním je, aby si mohli založiť rodinu. Ale prvý krok k tomu musí zväčša vykonať ich partner, lebo oni sa nevedia definitívne rozhodnúť. Inak by ich dvorenie trvalo celé roky. Muži sa skoro nikdy neženia sami, z vlastnej iniciatívy, často ich musia oženiť druhí. Ak nájdu v manželstve dostatočnú oporu, sú dobrými manželmi, lebo majú radi svoj domov. Vedia zaobchádzať s deťmi a pre rodinu prinesú hocijakú obeť. Mávajú veľa detí.
Najlepší súlad dosahujú s ľuďmi narodenými v znamení Škorpióna alebo Raka. K osobe narodenej v znamení Škorpióna mávajú zvláštnu náklonnosť, vedia sa jej celkom podriadiť a dajú sa od nej viesť. Títo ľudia priaznivo pôsobia na ich schopnosti. Hodia sa k nim aj ľudia narodení v znamení Raka, lebo majú vyvinutý zmysel pre rodinný život a pre domov. Rovnako blízki sú im aj ľudia narodení v znemení Kozorožca alebo Rýb. No najlepšie je, ak uzavrú sobáš s osobou, ktorej Mesiac je v znamení Rýb.
Pri výchove deti narodených v tomto znamení treba mať trpezlivosť, lebo sú veľmi precitlivené a neznesú výčitky. Aj z mierneho pokarhania bývajú veľmi nešťastné a už pri prísnejšom pohľade začnú plakať. Treba s nimi zaobchádzať mierne, lebo pri tvrdšom slove obyčajne veľmi trpia.
Typické je, že všetky deti narodené v tomto znamení majú sklon k lenivosti a neporiadku. K práci ich treba stále nabádať, súriť, tlačiť, lebo im chýba sila vôle. Od tejto nesamostatnosti si nevedia odvyknúť. Ale vhodnou výchovou sa predsa len dá veľa napraviť. Aby si odvykli od hanblivosti, musíme ich často dostávať do spoločnosti cudzích ľudí. Na toto trpia hlavne dievčatá, ktorým padne zaťažko už aj to, keď musia pozdraviť cudzieho človeka.
Tieto deti mávajú dobrý sluch a obyčajne aj dobrý hlas. Ale v každom prípade ich najväčším nepriateľom je lenivosť.
Jedinou snahou ľudí narodených v tomto znamení je obetovať sa pre druhých. Majú šťastie v povolaniach, ktoré súvisia s vodou alebo s inými tekutinami. Sú z nich výborní stavitelia lodí, radi sa venujú námorníctvu. Sú dobrými lekárnikmi, sadovníkmi, obchodníkmi s vínom, výrobcami liehovín a pod. môžu byť aj dobrými kuchármi alebo ošetrovateľmi chorých. Medzi týmito ľuďmi je veľa spevákov a hudobníkov. Nespoľahliví sú ako zamestnanci v obchode alebo v úrade. Ženy môžu úspešne pracovať ako učiteľky materských škôl, ošetrovateľky alebo vedúce jasieľ. Používajú ich aj ako média, ale tu sa úplne zničia.
Mnohí ľudia narodení v znamení Rýb sú slabej povahy, náchylní na prechladnutie. Nohy majú skoro vždy studené, na tele zimomriavky, neznášajú chladné počasie. Najchúlostivejšie sú ich nohy. V starobe trpia reumatizmom. Ich najnebezpečnejším nepriateľom je alkohol. Nájde sa medzi nimi veľa kokainistov, fajčiarov ópia a morfinistov.
V zamestnaní treba na nich stále dozerať. Ich výkyvy sú síce veľmi malé, ale po čase môžu prerásť až do odpudzujúcej lenivosti. Často im musíme pripomenúť presnosť.

 

Baran (21.3. – 20.4.)

Slnko vstupuje do znamenie Barana 21. marca a ostáva v ňom do 20. apríla. Vládcom tohto znamenia je Mars.
Ľudia narodení v tomto znamení sú zvyčajne vysokí a dobre vyvinutí, majú vzpriamenú postavu, pevný a istý krok. Každý ich pohyb je ostrý a rázny. Krk majú pomerne dlhý, čelo skosené šikmo dozadu, nos zväčša ostrý a veľmi výrazný. Vlasy mávajú najčastejšie svetlé až červenkasté. Ich pohľad je prenikavý a veľmi pevný, hlas zase veľmi panovačný.
Povahovo sú to ľudia veľmi odvážni, energickí a rozhodní, smelo idúci za svojím cieľom. Vždy chcú byť prví a dokážu presadzovať nové myšlienky. Obyčajne sa uspokoja iba vtedy, ak presadia svoju vlastnú vôľu. Rýchlo sa rozhodujú a do každej činnosti sa púšťajú s veľkým nadšením. Sú veselí, zdá sa, že priam prekypujú radosťou. Ale radi zveličujú a často sa dopúšťajú výstredností. Každému a pri všetkom chcú potvrdiť svoje mimoriadne schopnosti a výkony a málokedy sú so sebou spokojní.
Neznášajú, ak sa im niekto vnucuje, alebo ak ich niekto ovláda. Chcú byť celkom nezávislí a slobodní a za túto svoju nezávislosť vedia aj obetavo bojovať. Keďže sú veľmi odvážni, ich činy možno kvalifikovať ako šialené.
Chcú ničiť všetko staré a podľa svojich vlastných myšlienok tvoriť úplne nové veci, ich myšlienky bývajú naozaj geniálne a často veľmi prekvapujúce. Ale nedokážu ich realizovať, lebo im často chýba trpezlivosť. Ešte pred uskutočnením svojho predsavzatia začnú sa zaoberať novými myšlienkami a projektmi. Ich život je vlastne nepretržitým bojom o úspešné uplatnenie sa.
Ľudia tohto typu majú zvláštnu schopnosť strhávať so sebou iných a získavať ich ako svojich oddaných pomocníkov. Sú teda výbornými vodcami. Ale nie sú to veľmi príjemní spoločníci, lebo sú panovační a netrpezliví, vždy chcú len rozkazovať, neznášajú ani ten najmenší odpor a často sú veľmi zlostní. Všetko vedia lepšie ako ostatní, ich povaha je zdrojom ustavičných konfliktov. Žijú preto, aby iných viedli a ovládali, aby sami boli vždy v popredí.
Láska zasahuje do života týchto ľudí veľmi zavčasu. Nie je zriedkavosťou, že si svojich partnerov zvolia už v školských laviciach. V manželskom nažívaní sa ich charakter nemení. Ak chce partner s nimi vydržať, musí mať veľké pochopenie pre zvláštnosti ich povahy. Ani v manželstve neznášajú akékoľvek obmedzovanie a už vonkoncom nie pocit čejsi nadradenosti. Ich nezávislosť a sloboda musí zostať takmer neobmedzená. Ak má ich partner čo len trochu podobnú povahu, dochádza k vážnym nedorozumeniam a ostrým diferenciám. Dobre vychádzajú len s ľuďmi, ktorí ich obdivujú.
Aj pri výchove detí, narodených v znamení Barana, sa stretávame s veľkými ťažkosťami. Už od útleho detstva túžia po nezávislosti, nechcú si dať rozkazovať, neznášajú disciplínu. Musí sa im ponechať kus samostatnosti, lebo inak by sa stali tvrdohlavými a panovačnými. V detskom kolektíve sa vždy snažia hrať vedúcu úlohu.
U týchto detí treba čo najskôr potlačiť prenikavo sa prejavujúcu žiarlivosť. Dávame im hry, ktoré rozvíjajú fantáziu a nútia čosi hľadať a riešiť. Najradšej by sa vari hrali s cínovými vojačikmi. Takáto hra im totiž umožňuje, aby boli vodcami a mohli rozkazovať. U týchto detí nezriedka objavíme strategické schopnosti. Netreba im brániť, aby sa zdržiavali mimo domu svojho domova, lebo vždy, túžia predovšetkým po voľnosti. Keďže sa v rodinnom prostredí cítia utláčané, využívajú každú príležitosť, aby sa dostali von. Treba len od nich žiadať, aby sa vrátili zavčasu – a budú nám vďačné. Potom budú zrejme aj v ostatných veciach oveľa poslušnejšie.
Tieto deti bývajú veselé, živé a hlučné. Potichu dlhšie neobsedia, rady vystrájajú. Ale toto im nesmieme zazlievať, snažme sa im múdro prispôsobovať, prejaviť spolu s nimi radosť zo života. Takto aj sebe spríjemníme život.
O ľuďoch narodených v znamení Barana sme už povedali, že neznášajú podriadenosť. Odporúča sa, aby si zvolili také povolanie, v ktorom môžu pracovať i rozhodovať samostatne, pokiaľ možno bez zásahov predstavených. Ak je takýto človek zamestnaný vo väčšom podniku, vynaloží všetko svoje úsilie na to, aby sa čo najrýchlejšie dopracoval na vedúce postavenie. Najlepšie sa hodia k vojsku, kde sa z nich stávajú dobrí vojvodcovia a dôstojníci. Ako vojaci vynikajú totiž veľkou udatnosťou a rozhodnosťou.
Veľmi dobré výsledky dosahujú títo ľudia ako kresliči a architekti. V obchodnom podnikaní dosiahnu úspech len vtedy, ak nejde o skromnú a mravčiu prácu, ale o prudký vzostup. Všeobecne možno povedať, že im vyhovujú také zamestnania, v ktorých sa pracuje so zbraňami, ohňom alebo so železom, napríklad v puškárstve, v kovoobrábacích odboroch alebo v strojárstve a pod. Mimoriadne úspechy mávajú aj ako lekári; chirurgovia.
Keďže ľudia narodení v znamení Barana majú zvyčajne silnú telesnú sústavu, iba zriedka bývajú chorí. Zväčša trpia iba bolesťou hlavy, niekedy vysokým krvným tlakom. Ľahko dostávajú slnečný úpal. Veľké rozčúlenie môže mať za následok dlhšiu nespavosť. Mávajú o niečo vyššie horúčky, ktoré však nikdy netrvajú dlho. Pokiaľ ide o úrazy, najčastejšie možno hovoriť o popáleninách, zraneniach strelnými alebo sečnými zbraňami.

 

Býk (21.4. – 20.5.)

Slnko vstupuje do tohto znamenia každoročne 21. apríla a zostáva v ňom do 20. mája. Vládcom tohto znamenia je Venuša.
Ľudia narodení v tomto znamení nebývajú príliš vysokej postavy. Zväčša majú vysoký zátylok a krátky krk, takže sa nám zdajú byť zavalití. Ich ramená sú guľaté a široké, tvár dosť široká a guľatá, s dobrou zdravou farbou. Čelo majú nízke a nos krátky. Ich oči sú veľké a milé a zaclonené obrvami. Pohľad majú mierny a melancholický. Charakteristickým znakom týchto ľudí sú dosť veľké ústa, mäsité pery a veľké a silné zuby. Ich chôdza je pomalá a odmeraná.
Ľudia narodení v znamení Býka sú veľmi pokojní, trpezliví a nenároční. V živote chcú dosiahnuť predovšetkým pokoj a pohodlie. Ich náhľady sú zväčša konzervatívne, ťažko ich presvedčiť o niečom inom a novom. Zriedka sa dajú ovplyvniť, svoje názory obhajujú tvrdo a veľmi zaťato. Život si nechcú komplikovať nijakými novotami, húževnato sa držia vecí, na ktoré si už zvykli. Citovo sú prítulní a verní. Spojenie s nimi sa nadväzuje ťažko, lebo sú príliš odmeraní, pravda nie preto, že by boli pyšní, v ich prípade môžeme skôr hovoriť o vrodenej plachosti. Plachosť im bráni v nadväzovaní nových známostí a obmedzuje ich styk s neznámymi ľuďmi. Ale aj k dobrým priateľom sú často zdržanliví a uzavretí. Niekedy by sa mohlo zdať, že nie sú priami, ale to je naozaj iba zdanie, lebo práve ľudia narodení v znamení Býka sú veľmi úprimní a poctivo mysliaci.
Typickým znakom týchto ľudí býva veľká pohodlnosť. Nenávidia akúkoľvek námahu. Neradi chodia veľa peši. Sú chvíle, keď sa im nechce dokonca ani rozmýšľať. Ale v zamestnaní sú veľmi usilovní a presní. Pravda, z práce nemajú veľkú radosť, ale možno im závidieť zmysel pre povinnosť. Pri plnení svojich povinností sú mimoriadne spoľahliví a veľmi nezištní. Neprieči sa im nijaká práca a rozkazy plnia – pokiaľ len môžu - najpresnejšie.
Sú pokojamilovní, k svojim najbližším veľmi dobrí a zhovievaví, vždy ochotní pomôcť.
Hoci sú odmeraní a pokojní, predsa sa dokážu veľmi rozčúliť, ak ich vydráždime natoľko, že zabudnú na všetko, čo sa okolo nich robí. Takéto výbuchy sú zvyčajne veľmi prudké a ťažko ich zastaviť. Preto ak takýchto ľudí rozrušíme, neodvrávajme a nepriečme sa im. Najlepšie je vyhnúť sa im a neprovokovať ich k prípadným nebezpečným činom.
Tieto osoby sú však v živote praktické a rozvážne. Pod nohami majú pevnú pôdu a vždy vedia, čo robia. Nepoznajú fantáziu a blúznenie, neradi veľa hovoria, vytrvalo idú svojou vychodenou cestou.
V ľuďoch narodených v znamení Býka je veľmi vyvinutá láska k umeniu a všetkému, čo je krásne. Zväčša majú silné umelecké schopnosti, najmä pre sochárstvo a hudbu. V tomto znamení sa rodí veľa spevákov. Často majú neobyčajný záujem aj o staviteľstvo. Ak je Venuša, ako ovládajúca planéta znamenia Býka, vystavená ožarovaniu zlými planétami, môže sa stať, že sa vyvinie menej hodnotný typ ľudí, t. j. Ľudí zanovitých a lenivých. Na takýchto ľudí sa človek môže málokedy spoľahnúť, lebo nedokážu dodržiavať sľuby- zväčša len preto, že sú leniví. Zvyčajne obľubujú len dobré a veľmi bohaté jedlá a radi sa oddávajú zmyselným túžbam.
Takíto ľudia nepatria ani medzi rojkov, ani medzi idealistov. Lásku berú len z prirodzenej stránky, neznášajú dvorenie a vôbec nepoznajú sentimentalitu. Tvrdošijne a vytrvalo sa uchádzajú o osobu, ktorá ich zaujíma. A keďže sú málovravní, o ich citoch nemožno povedať nič určitého. Hoci ich erotické pudy sú veľmi silné, ako milenci sú málo aktívni, ťažko od nich očakávať jasné vyznanie lásky. Radi sa zdržujú v blízkosti milovanej osoby a zvyčajne si myslia, že na to, aby ju presvedčili o svojej láske, stačí, ak sú pri nej. Hoci sami lásku nikdy nevyznávajú, priam túžia, aby ich o svojej náklonnosti presvedčovali iní.
Ak sme sa teda zaľúbili do človeka narodeného v znamení Býka, nesmie nás pomýliť jeho zdržanlivosť. Bude lepšie, ak si zvykneme na jeho tichý a málo aktívny spôsob života. V mladosti je zmyselnosť týchto ľudí veľmi brzdená a často sa prejavuje až v manželstve. Ako manželia sú verní, prítulní a radi sa zdržujú doma. Ale, žiaľ v manželstve často strácajú svoje umelecké záujmy a v túžbe za pohodlím často na umenie zabúdajú. Preto treba, aby druhý partner tieto umelecké záujmy svojho druha stále podnecoval. S ľuďmi v tomto znamení možno dobre vychádzať, lebo sú veľmi trpezliví a vyhýbajú sa hádkam. Dôležité je, aby sme ich nikdy neprovokovali a násilným spôsobom nenarúšali ich pokoj.
Ak ide o menej hodnotný typ ľudí tohto znamenia, v láske bývajú násilní a nespoľahliví. Svoje počínanie nekontrolujú a často prepadajú úplne surovým zmyselnostiam. Partnerov pre život mali by si vyberať medzi ľuďmi narodenými v znamení Kozorožca alebo Panny. Ak sa im to podarí, zavládne medzi nimi harmónia, zhoda a veľmi dobré vzájomné porozumenie.
Mimoriadne príjemné by mohlo byť takéto spojenie s osobou, ktorá sa narodila v znamení Rýb. Keby našiel človek narodený v znamení Býka partnera, ktorý pri narodení mal v znamení býka Mesiac, mohol by s ním byť veľmi šťastný.
Deti narodené v tomto znamení neprinášajú veľa starostí. Sú veľmi pokojné a prítulné, pravda, ak s nimi zaobchádzame aspoň trochu láskavo. Vôbec neklamú, vždy hovoria pravdu. Už spočiatku sú trocha uzavreté, čo značí, že si k nim musíme hľadať cestu. Neznášajú hlučné hry a vyrušovanie. Najradšej sa zabávajú osamotené. Tešia sa zo stavebníc a z hier, ktoré vyžadujú trpezlivosť. Rodičia musia dbať na to, aby už v začiatočnom štádiu výchovy potláčali v nich sklony k pohodliu a prebúdzali v nich driemajúcu rozhodnosť. Bolo by správne, keby sa dosť zavčasu začali zaoberať umením. Zistilo sa, že napríklad v modelovaní dosahujú veľmi pekné a obdivuhodné výsledky.
Ale rodičia mali by si rovnako všímať aj hudobné nadanie detí. Dôležité je, aby deti svoje schopnosti rozvíjali sústavne a nezanedbávali ich z lenivosti. Keďže sa z takýchto detí ľahko môžu stať pôžitkári, treba v nich zavčasu potláčať sklon k prepchávaniu žalúdka. Celkove možno povedať, že deti narodené v znamení Býka neprišli na svet, aby trápili rodičov.
Keďže ľudia narodení v znamení Býka majú veľký zmysel pre povinnosť, možno s nimi rátať na zodpovedné miesta. Nie sú len svedomití a spoľahlivý, ale dokážu sa postarať aj o to, aby všetci ich podriadení boli zodpovední, presní a spoľahliví.
Ako pracovníci sú vo všetkej svojej činnosti vytrvalí a húževnatí. Ťažko však od nich žiadať, aby si rýchlo zvykli na nové metódy práce. Ak ich necháme pracovať svojím zvyčajným spôsobom, nájdeme v nich najvernejších a najobetavejších spolupracovníkov. Pri práci uvažujú striedmo a logicky. Niet obáv, že by sa dopustili prenáhlených a nepremyslených činov.
Keďže majú vrodenú túžbu po peniazoch, na každej práci si veľmi dajú záležať. Svojou pokojnou, húževnatou a nenápadnou tvorivou prácou dosť často získavajú dobre platené postavenie. Pre reformy a akékoľvek iné novosti sú veľmi pohodlní. Výborne sa osvedčujú ako poľnohospodári, najmä ako pestovatelia oviec. Najlepšie im vyhovuje pokojný a rozjímavý život na dedine.
Z umeleckých smerov prichádza do úvahy sochárstvo, spev a staviteľstvo. Úspešne sa môžu uplatniť aj v chémii.
Ženy narodené v znamení Býka sú zvyčajne veľmi praktické hospodárky alebo vedúce veľkých závodov. Sú výborné kuchárky a dokážu všetko veľmi úsporne zariadiť.
Ľudia so znamením Býka sú náchylní len na veľmi málo chorôb. Bývajú to choroby krčné, ako zápal mandlí, zriedkavejšie majú sklony k hľuzám a vredom. Títo ľudia však majú aj odpor k liekom. Neznášajú chemické liečivé prostriedky. Ak pri chorobách musia užívať nejaké lieky, dávajú prednosť prirodzeným liečivým prostriedkom, ako sú byliny a iné domáce lieky.

 

Blíženci (21.5. – 21.6.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 21. mája a zostáva v ňom až do 21. júna. Vládcom tohto znamenia je Merkúr.
Ľudia narodení v tomto znamení sú prostredne veľkí, niekedy až vysokí a štíhli. Na tvári, úzkej, trochu oválnej, vynikajú silne vyznačené črty. Brada býva trochu dlhšia ako u ostatných ľudských typov. Zvyčajne majú dlhé ruky, veľmi často pekné oči a veľmi nepokojný, hľadajúci, ale nie číhajúci pohľad. Ich ruky sú trochu nervózne. Pre tento druh ľudí je charakteristická čulá pohyblivosť. Chôdzu majú obyčajne rýchlu a živú.
Už aj znamenie, v ktorom sa narodili, poukazuje na to, že majú dvojakú povahu. Niekedy sú veľmi dobrotiví, láskaví a pokorní, inokedy zase celkom bezcitní. Ich nepokojný duch je večne v činnosti. Ustavične hľadá čosi nové. Preto majú dosť rozorvanú povahu. Keďže sú veľmi schopní a dosť široko nadaní, ťažko sa rozhodujú pre niečo trvalé. Ak sa do nejakej veci pustia, rýchlo ju odložia a začnú s novou, ktorú po čase zas vytlačí ďalšia. 
Podobne to býva aj s ich priateľmi. Ľudia tohto typu sa veľmi ľahko pre niekoho nadchnú, ale po krátkom čase majú hneď priateľa nového, ktorý sa im momentálne zapáčil.
Ich konanie je poznačené nepokojom a chvatom, akoby sa sami obávali, že by sa mohli začať zamestnávať niečím iným ešte skôr, ako dokončia jednu prácu. Ale ak hovoria o nejakom názore alebo o práci, ktorú práve robia, dokážu byť takí rozhodní, ba až fanatickí, že sa zdá byť nemožné, že by niekedy mohli tak ľahko všetko odložiť bokom. A predsa sa to môže stať aj pri najmenšom podnete.
Učia sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo a sú veľmi čulí. Ľahko sa vžívajú do nových vecí. Pochopia každú situáciu, ich čulý duch sa vie všetkému prispôsobiť.
Typickou vlastnosťou ľudí narodených v znamení Blížencov je rečnícky zápal. Ak začnú hovoriť o probléme, ktorý ich zaujíma, nadchnú sa vlastnou rečou natoľko, že sa stanú rozvláčni a zdĺhaví. Neuvedomujú si, že sa odchýlili od témy. Hovoria ďalej, bez ohľadu na to, či ich niekto počúva.
Keďže sú to ľudia rozorvaní, málokedy - hoci by to chceli – dochádza u nich k verným a prítulným citom. Je známe, že nikdy nedokončia svoju prácu. Odložia ju v polovici a už sa k nej nikdy nevrátia. Preto sa nesmieme čudovať, ak sú – pri svojich sklonoch k večnej zmene – nervózni a podráždení. Ich duch, zamestnaný vo dne v noci, im nikdy nedožičí pokoja a znemožňuje im akékoľvek sústredenie.
Inak sú to ľudia zvedaví. Ak voľačo počujú, čo ich zaujíma, chcú sa dostať každej veci na koreň. Tajomstvá sú na to, aby ich odkrývali. Svojím nepokojom netrpia len oni sami, ale nepokoj a chvat vnášajú aj do svojho okolia. Preto si mnoho ľudí nemôže zvyknúť na ich neustálu povahu. Nedokážu nájsť strednú cestu. Zazlievajú všetkým, čo sa nestotožňujú s ich názormi.
Ak je Merkúr, ktorý vládne v znamení Blížencov, nepriaznivo ožiarený, ľudia narodení v tomto čase sú nespoľahliví a veľmi podráždení. Je to predovšetkým veľká zvedavosť, ktorá ich ani chvíľu nenechá na pokoji. A keďže nie sú diskrétni a svoje tajomstvá radi oznamujú druhým, netreba sa im zverovať. Sú totiž nestáli, ľahko môžu zradiť svojich priateľov a v konečnom dôsledku stať sa aj ich nepriateľmi.
Na city týchto ľudí možno spoľahnúť iba zriedka. V prvom zápale sú veľmi okázalí a svoju lásku potvrdzujú novými a novými vyznamenaniami. Pritom sú presvedčiví, že ich city nemôžu nikdy oslabnúť a že nedokážu opustiť milovanú osobu. Píšu veľmi nežne listy. O svojich citoch radi hovoria s veľkým nadšením a zápalom. Keď sa o svojho druha uchádzajú, sú neobyčajne náruživí a ohniví. Lásku vyznávajú a o jej veľkosti a vernosti ubezpečujú bohatým výberom stále nových a nových obratov. Sú pozorní, galantní a svojím čarom ľahko oklamú druhých. Sú z nich totiž výborní spoločníci.
Rozpoloženia ich duše sú zväčša veľmi hlboké. Radi a ľahko menia predmet svojej lásky. Pravda, tým spôsobujú veľa utrpenia, ľútosti a žiaľu. Majú vrodený silný pud uplatniť sa, ktorý ich ako motor ženie vpred a núti ich, aby jestvovali iba ako stredobod všeobecnej pozornosti.
U týchto ľudí neraz prichádza k prudkým zmenám. Ich náruživosť sa ľahko zmení na strašnú nenávisť. Niektorí sa radi hrajú na detektívov. Sledujú iné osoby, aby odhalili ich tajomstvo, ktoré by mohli proti nim použiť. Pri tejto práci postupujú veľmi šikovne.
Ani na ženy narodené v znamení Blížencov sa nemožno veľmi spoľahnúť. Ale predsa sú len lepšie ako muži. Často stoja pred voľbou medzi dvoma mužmi, za ktorých by sa mohli vydať, ale nevedia sa rozhodnúť ani pre jedného, ani pre druhého. Zvyčajne prežijú veľa trpkých sklamaní.
Nezriedka sa stáva, že ľudia narodení v znamení Blížencov milujú súčasne dve osoby. Ale ak sa majú rozhodnúť, sú veľmi podráždení. Rozhodnutie odďaľujú a v takom prípade si neraz víťazstvo odnáša niekto tretí. Ale aj napriek tomu sa môže manželstvo s takouto osobou vydariť. V rodinnom živote často nachádzajú oporu, ktorá im dosiaľ chýbala, a napokon sa stanú pozornými manželmi.
Najvýhodnejším spojením pre takú osobu je manželstvo s človekom, ktorý sa narodil v znamení Vodnára alebo aj v znamení Váh. No u posledných sa niekedy silnejšie vyskytuje sklon k častej zmene názorov. Veľmi harmonické môže byť manželstvo s osobou narodenou v znamení Kozorožca alebo Leva, lebo v oboch prípadoch je tu prispôsobivosť, schopnosť súhlasiť s jeho názormi. Výborné spojenie pre človeka je sobáš s osobou u ktorej v znamení Blížencov stojí Mesiac.
Ani výchova detí narodených v tomto znamení nie je ľahká. Opatrní rodičia musia postupovať so všetkou prísnosťou, aby už od samotného začiatku vychovávali silného a vytrvalého človeka. Ak dieťa začnú zavčasu privykať na sústredené myslenie a pocitovú prácu, môžu vykonať veľký kus potrebnej a užitočnej práce.
S deťmi narodenými v znamení Blížencov treba zaobchádzať veľmi láskavo. Treba im dokazovať lásku a za nijakých okolností nedovoliť, aby boli roztržité a nesústredené. Ak spozorujeme, že staré ešte nedokončili a už chcú začať niečo nové, treba trvať na dodržaní systému a poriadku. Lebo už pri hre sa prejavuje nepokoj, roztržitosť a rozháranosť takejto povahy. Tieto danosti a zvyky sa nedajú celkom odstrániť. Ale môžeme ich silne potlačiť a stlmiť, môžeme zabrániť, aby živelne rástli a mohutneli, môžeme im zahatať cestu návykmi k systému a poriadku v činnosti dieťaťa.
Ak takéto dieťa nechce ani počuť o nejakom malom priateľovi, treba dokonale zistiť príčiny. Ak nieto dôvodu k nejakému zazeraniu, odporu a hnevu, prísnymi, ale teplými slovami upozorníme svoje dieťa, že takýmto postupom zraňuje city svojho druha. Ale inak deti narodené v tomto znamení sú zväčša veľmi srdečné.
Ak dieťa prejavuje nadanie pre viac vecí, treba ho zamerať len na jeden alebo dva predmety. Inak by sme ho totiž viedli k povrchnosti. Treba povedať, že tieto deti sú bystré a ľahko sa učia.
Ľudia narodení v tomto znamení majú veľký talent pre obchodné podnikanie. Hneď spozorujú všetko nové a v duchu si už predstavujú výhody a zisky. Keďže každého dokážu ľahko presvedčiť, sú z nich dobrí predavači, agenti alebo obchodní cestujúci.
Zvyčajne majú dvoje povolaní. Je to pre nich výhodné, uspokojuje ich to, lebo získali širší priestor pre svoje schopnosti.
Inak sa môžu dobre uplatniť aj ako právnici alebo žurnalisti. Skrátka a stručne – potrebujú povolanie bohaté na zaujímavé zmeny a vzruchy, v ktorom netrápia človeka denne sa opakujúce ustálené zvyky a nuda.
Títo ľudia nemávajú príliš silné konštrukciu a veľmi si musia chrániť svoje zdravie. Zväčša veľmi rýchlo prechladnú. A keďže ich pľúca sú najcitlivejšie, musia byť veľmi opatrní. Aj ich nervy sú dosť labilné. Stály nepokoj, zmeny, vzruchy, námaha a prepracovanosť ich predčasne robí nervóznymi. Ženy narodené v tomto znamení majú veľký sklon k hystérii. Preto týchto ľudí treba častejšie prinútiť k tomu, aby vypriahli z práce a duševne si odpočinuli.

 

Rak (22.6. – 22.7.)

Do tohto znamenia vstupuje Slnko 22. júna a zotrváva v ňom do 22. júla. Vládcom znamenia je Mesiac.
Ľudia narodení v tomto znamení majú mäsitú, zavalitú postavu. Krk nemajú veľmi dlhý, ale zato dosť hrubý. Ich tvár je okrúhla a plná, pleť vyzerá mdlo a zdureno. Brada je málo výrazná, nos skoro nepatrný. Tvár sa obyčajne zvrašťuje. Vlasy sú svetlé a vodnaté, pohľad trochu plachý a zasnený. Ľudia tejto skupiny sú obyčajne bledí. Telo je skôr zavalité, ale údy sú štíhle. Obyčajne nemávajú veľmi silný hlas. Ich chôdza je pomalá a trochu ťažkopádna. Ak si všimneme povahové vlastnosti ľudí, zistíme, že sú zdržanliví, pokojní a prispôsobiví. Zväčša túžia po pevnej opore. Potrebujú človeka, na ktorého sa môžu spoľahnúť. Ich nálada sa rýchlo mení, čím značne trpia.
Hoci sú veľmi váhaví a hanbliví, jednako len túžia, aby si ich niekto všimol. A mrzí ich, ak sa tak nestane. Nedokážu sa vnucovať a nevedia ukázať svoju pravú tvár. Preto sú veľmi vďační, ak sa stanú terčom úprimného záujmu. Pre svoju veľkú hanblivosť veľa v živote zmeškajú. Bývajú znepokojení a neistí aj v tých najobyčajnejších situáciách, ktoré sú im celkom samozrejmé. Ak sú napríklad v cudzom meste, nedokážu zastaviť človeka na ulici a požiadať ho o informáciu. Radšej sami celé hodiny hľadajú. Pozvanie na návštevu ich veľmi poteší, ale z hanblivosti návštevu stále odkladajú. Proti týmto vlastnostiam sú celkom bezbranní. V spoločnosti priam trpia. Kmáše ich strach, že sa zosmiešnia. Majú pocit, že každý pozoruje ich posunky a slová len preto, aby sa im mohol vysmiať.
Ale hoci sú hanbliví, niekedy prekvapia veľkým nadšením. Milujú všetko romantické a tajomné a nezriedka sú veľmi pobožní. Majú výbornú pamäť, spomenú si aj na nepatrný, celkom malicherný zážitok, pričom nezabúdajú ani na celkom zbytočné podrobnosti. Sú veľmi prítulní a majú radosť, ak si môžu oživovať staré spomienky. Schovávajú si aj malé pamiatky, domovu a súrodencom sú verní a najšťastnejší sú v kruhu svojej rodiny. Hoci veľmi radi cestujú po svete, zakaždým až chorobne túžia po domove a rodine. Veľmi si vážia staré fotografie. Nový nábytok neobľubujú, najlepšie sa cítia v prostredí, ktoré im pripomína detstvo.
Ľudia narodení v znamení Raka sú celkom nenároční a sporiví. Vystačia aj s málo peniazmi bez toho, aby mali pocit nepríjemného obmedzenia. Ak je Mesiac nepriaznivo ožiarený, sú leniví a ich náladovosť dokáže znervózniť celé okolie. Nič im nie je po vôli a často sami nevedia, čo by vlastne chceli. Nezriedka sa u nich prejavuje aj sklon k neporiadku.
Ľudia narodení v znamení Raka bývajú veľmi hanblivými nápadníkmi. Strach pred blamážou im bráni, aby milovanej osobe vyznali svoje city, a neraz ich núti, aby sa celé dni skrývali. Ak ich druhá osoba nechce úplne stratiť, musí ich sama vyhľadať. Prístup k nim nie je jednoduchý. Nie sú totiž iba náladoví, ale tiež žiadajú – bez toho, aby oni niečo povedali - aby každý hneď uhádol a pochopil príčinu ich nálady. To však býva niekedy ťažké, lebo podchvíľou menia svoju náladu. Niekedy sa mračia aj pre také veci, ktoré sa iného človeka ani nedotknú. Citlivosť týchto ľudí naozaj ťažko pochopiť.
Výborne sa hodia pre manželský život. Majú radi svoj domov a svoju rodinu a sú hotoví za ňu obetovať všetko.
Ženy narodené v tomto znamení sú najlepšími matkami, aké si len vieme predstaviť. Voči manželovi sa ani vo chvíľach lásky nesprávajú len ako milenky alebo manželky, ale skôr ako starostlivé matky. Radi obklopujú druhých láskou, dokážu im spríjemňovať život a pripraviť všetko pohodlie. Sú šťastné, ak môžu ošetrovať druhých a starať sa o nich. Ženy, u ktorých je Mesiac nepriaznivo ožiarený cudzími planétami, zachádzajú vo svojich materinských citoch príliš ďaleko a svoje deti vychovávajú tým najškodlivejším spôsobom. Je to tzv. Opičia láska, ktorá deťom viac škodí ako osoží. Vyspelejšie ženy tohto druhu majú veľa zmyslu pre domácnosť a šetrnosť, čo sa však u menej hodnotných typov zvráti v žgrlošenie, malichernosť a nesúcit.
K osobám narodeným vo zvieratníku Raka sa najlepšie hodia ľudia narodení v znamení Rýb a Škorpióna. Ak je partner narodený v znamení Rýb, láska k domovu sa utužuje ešte väčšmi a toto spojenie je pre deti veľmi výhodné. Ľudia narodení v znamení Škorpióna zvyčajne aj v nejakom umeleckom smere podnecujú človeka narodeného vo zvieratníku Raka. Výhodné je aj spojenie s osobou narodenou v znamení Panny, lebo tá tiež obľubuje tichosť a spokojnosť. Ak by človek narodený v znamení Raka našiel osobu, ktorá má v znamení Raka Mesiac, mohol by s ňou byť veľmi šťastný.
Deti narodené vo zvieratníku Raka rodičov príliš nezamestnávajú. Keďže sú veľmi prítulné a úprimné, ľahko vnikneme do ich nežnej duše. Takýmto deťom sa treba čo najviac venovať. Vari nijaké iné dieťa netúži viac po láske a opore rodičov ako práve toto. Ale aj neskoršie nevie byť nijaké dieťa prítulnejšie ako deti narodené v tomto znamení. Takéto deti veľmi trpia, ak ich rodičia nie sú doma, hoci to nikdy nepovedia. Ale ak ich pozorujeme, hneď to môžeme zistiť. Tieto deti neobľubujú hlučné hry, rady čítajú a rady počúvajú o cudzích krajinách. Ich fantázia a predstavivosť je veľmi veľká. Preto vnímajú príbehy tak, akoby ich samé prežívali.
S takýmito deťmi treba často chodiť medzi cudzích ľudí, aby sa postupne zbavovali hanblivosti. Treba sa starať aj o to, aby sa pred hosťami neukrývali, ale s nimi otvorene a smelo hovorili. Ak prekonajú prvé zábrany, zrejme sa budú veľmi tešiť. Trochu sa dá potlačiť aj ich prílišná citlivosť.
Ľudia narodení v znamení Raka sa veľmi dobre hodia pre povolania, v ktorých môžu uplatniť svoju výbornú pamäť. Do úvahy prichádza napríklad štúdium dejín a pod. Keďže majú veľký cit a zmysel aj pre všetko staré, ako sú zvyky a mravy, mohli by sa venovať aj bádaniu kultúrnych dejín. No šťastie mávajú aj v povolaniach súvisiacich s vodou a tekutinami. Preto sa hodia aj za námorníkov, lodných inžinierov, výrobcov minerálnych vôd, lekárnikov a pod.
Mnohí z nich majú veľké herecké nadanie a neraz dosahujú aj medzinárodné úspechy. Ale aj tu im je hanblivosť často na obtiaž a ani by sme neverili, ako títo ľudia trpia na trému.
Ženy narodené v tomto znamení môžu byť výborné ošetrovateľky, vedúce sanatórií a zotavovní. Majú veľa nadania aj pre divadlo, ale túžba byť matkou obyčajne prevláda nad túžbou po divadle.
Ľudia narodení v znamení Raka nie sú telesne príliš silní. Najcitlivejšou časťou ich organizmu je žalúdok. Cítia v ňom každú chybu v diéte, ale aj každé duševné vzrušenie. Aj ich obličky sú dosť chúlostivé. Mali by sa chrániť príliš ťažkých jedál. Do stredného veku ťažkosti nemávajú, ale jednako len možno predpokladať že ich niekedy predsa len budú mať. Občas trpia chorobami krvnými a reumatickými, ale nie tak často ako chorobami žalúdka. Ľudia narodení v tomto znamení silne podliehajú vplyvu Mesiaca a pri jeho určitom stave, ako je napr. spln, prvá štvrť alebo posledná štvrť, mnohí z nich trpia nespavosťou alebo veľkou nervozitou.

 

 


V prípade otázok nás prosím kontakujte formulárom: