O Novom myslení

 

 

 

Nové myslenie založila stará vysoká duchovná bytosť - Strážca - fenomenálny tvoriteľ, mysliteľ, prognostik, polyhistor a vizionár. Filozofia a myšlienky Nového myslenia sú nové a jedinečné, takýto alebo podobný filozofický smer nebol doteraz publikovaný v žiadnej krajine, v nijakej podobe. Jedná sa teda o unikátne dielo tretieho tisícročia. Zakladateľom N. M. však nieje žiaden človek, ale duchovný Strážca, ktorý vnukol túto myšlienku fyzickej osobe, ktorá stojí za tvorbou tejto stránky.

Myšlienky a filozofia Nového myslenia sú teda plne jedinečné. Pokiaľ čitateľ natrafí na podobnú filozofiu v inej knihe či stránke, tento text je vytiahnutý práve zo stránky novemyslenie.eu a ďalších materiálov tohto filozofického smeru.

O čom teda Nové myslenie hovorí? Čo Nové myslenie skúma?

Tieto otázky sa budeme snažiť zrozumiteľne popísať z pohľadu nazerania štatisticky priemerného človeka na svet. Predmet skúmania Nového myslenia nejde určite popísať do jednej vety. Predmet skúmania Nového myslenia je široký.

Ak sa pozrieme na súčasný svet, vidíme všade akúsi dualitu. Skúsime popísať túto dualitu z pohľadu vedeckých odborov. Fungovanie okolitého sveta je v područí vedy a tzv. alternatívnej vedy. Pod vedeckými smermi môžme nájsť napríklad medicínu, právo, politológiu, ekonómiu,... Pod smermi alternatívnej vedy môžme nájsť napr. numerológiu, astrológiu, veštenie, parapsychológiu či podobné smery. Sme si istí, že toto hrubé delenie si každý čitateľ dokáže predstaviť.

Takmer celú históriu a súčasnosť ľudstva sme svedkami enormného štiepenia vedeckých a pavedecných vedných odborov. V klasickej vedeckej oblasti sa už všetky vedné disciplíny delia do absolútne bizarných krajností a tieto disciplíny sa exemplárne úzko špecializujú. V oblasti alternatívnej vedy sme takisto svedkami neustáleho štiepenia metafyzična. Uvedieme najkrajší príklad: astrológiu, ktorú už nájdeme rodinnú, karmickú, profesnú a pod.

Pritom človek je celistvá a integrálna bytosť. Nové myslenie rozumie potrebu úzkej špecializácie vedných a alternatívnych odborov. No zopakujeme myšlienku, človek je celistná a integrálna bytosť a v tom Nové myslenie vidí priam existenčnú nutnosť podávať integrálny čiže celistvý pohľad. No podstatnejšiu vidíme skutočnosť podať človeku pomocnú ruku v náväznosti na komplexné videnie sveta, ktoré tvorca Nového myslenia dosiahol.

Nové myslenie je primárne zamerané ukázať ľudstvu nutnosť spolupráce vedy s alternatívnou vedou. Nové myslenie priamo vysvetľuje, že ďalší rozvoj sveta bez spolupráce týchto dvoch hlavných prúdov už naďalej nieje možný. Nové myslenie je jednoznačným prínosom pre nové milénium a nový vek ľudstva.

Ako môže pomôcť Nové myslenie Vám?

Tento jedinečný projekt nieje však iba filozofiou. Nové myslenie je konkrétne zamerané na pomoc človeku, ktorého problémy môžu byť akékoľvek. Táto pomoc sa realizuje práve prostredníctvom spracovaného komplexného projektu v oblasti integrácie alternatívnych vied.

Tvorca Nového myslenia sa dlhé roky zaujíma a detailne študuje všetky oblasti alternatívnych, inak povedané ezoterických vied a pochopil ich prepojenosť a úzku vzájomnú súvislosť.

Vrámci záujmu o pomoc ľuďom v ezoterickej oblasti sme zaregistrovali množstvo "služieb", ktoré vykonávajú osoby so zvláštnymi schopnosťami a tieto schopnosti "ponúkajú" ľuďom. Stále sa však jedná o ponuku jednej, či maximálne dvoch služieb, ktoré samostatne bežnému nezainteresovanému človeku nijako zásadne nepomôžu, ba niekedy ho iba viac rozladia a rozhádžu. Uvedieme príklad: veštec vyloží v kartách osud a budúcnosť človeka, no neukáže mu, ako je možné "osud" zmeniť a vytvoriť si želanú realitu. Astrológ vypočíta a spracuje rozbor, ktorému klient väčšinou nerozumie a tento rozbor hovorí často dosť všeobecne. Numerológ dokáže spracovať komplexný numerologický rozobor, no bez zreteľa na ďalšie okolnosti v živote človeka, tento rozbor často vyzerá opäť všeobecne a neadresne. Majú podľa Vás dvaja ľudia narodení presne na tom istom mieste a v totožnom čase rovnakú alebo aspoň korelovanú životnú dráhu? Sotva.

Tvorca a autor Nového myslenia Vám otvára cestu ku komplexnému pochopeniu Vašej osobnosti, cez prepracovaný rozbor, ktorý čerpe z poznatkov množstva - takmer všetkých alternatívnych vied. Takýto rozbor je 100% adresný, priamy a zameraný iba na 1 individuálnu bytosť, Vás. Tvorca Nového myslenia spravil konečný a definitívny poriadok v odboroch alternatívnych vied a spracoval tento projekt tak, aby jeho výhody mohol každý využiť vo svoj prospech s hlavným zreteľom na úplnú, pre každého podstatnú, zrozumiteľnosť.