Obyvatelia astrálu

 

Pre veľký záujem o tému Magický servitor a Astrálna mágia zverejňujeme v tomto článku najdôležitejšie bytosti, ktoré vládnu astrálnemu svetu a s ktorými spolupracujeme pri magických operáciách. Sú to predovšetkým:

 

- géniovia; astrálne útvary vyšších inteligencií duchovného sveta ideí, odrážajúci určité štruktúry horného sveta

- démoni; astrálne útvary prírodných síl a ľudských pudov a všeobecných sklonov

- elementáli, duchovia živlov; astrálne útvary metafyzicky pojatých živlov ohňa-salamandri, vzduchu-elfovia či sylfy, vody-undiny či nymfy a zeme-gnómovia

- elementári, servitori; magickými metódami vytvorené astrálne útvary, usmernené k určitým účinkom

- egregory; astrálne útvary pozemských kultov a kolektívnych ideí, hromadných ľudských sklonov a vyznaní

- astrálne larvy; generované individuálnymi hnutiami ľudskej mysle a emóciami jednotlivých osôb

- kolektívne astrálne larvy; tvorené kolektívne zdieľanými myšlienkami a emóciami

- astrálne telá mŕtvych osôb; ktoré tu prežívajú po smrti človeka, podliehajú takisto určitému rozpadu a sú udržiavané pri živote iba spomienkami na zosnulého, jeho uctievaním a pod.

- astrálne telá živých osôb; ktoré dočasne vstúpili do astrálu