Magický servitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mentálnej mágii je známy prvok Spiritus familiaris alebo servitor, či služobný duch, ktorý je vytvorený nielen na jednorázovú akciu, ale na dlhodobé pôsobenie. Je to duchovná bytosť postupne získavajúca samostatnosť a inteligenciu. Pod týmto pojmom si vieme predstaviť napríklad džinov z rozprávok, inými slovami služobných duchov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre ich vytvorenie je nutné dlhodobé magické pôsobenie na určitý predmet, v ktorom bude servitor zosobnený. Pre lepšiu  predstavivosť možno za servitora považovať v istom zmysle aj biblického anjela strážneho. V našej magickej práci dokážeme vytvoriť servitora slúžiaceho na pomoc pri dosahovaní Vašich cieľov. Po vytvorení takejto duchovnej entity a vložení jej ducha do hmotného predmetu získavate jednak silnú magickú ochranu a Váš služobný duch Vám pomôže realizovať všetky Vaše zámery. Pri každodennom nosení servitora zažijete maximálny stupeň ochrany Vašej osobnosti. Servitor Vám pomôže začať žiť na Zlatej vlne. Dokáže Vás ochrániť pred všetkými nástrahami osudu. Ďalšie informácie Vám vieme poskytnúť na požiadanie.