Čo bude obsahom tejto rubriky?

 

Tvorcovia Nového myslenia v rubrike Odlišných pohľadov na svet budú pravidelne analyzovať a detailne sa zaoberať najnovšími a najdôležitejšími správami, ktoré súčasnou spoločnosťou otriasajú.

 

Cieľom tvorby tejto rubriky je poskytnúť verejnosti iný - alternatívny pohľad na hlavné udalosti, ktoré rezonujú v televíznych či novinových správach. Sekundárnym cieľom je takisto primäť čitateľov kriticky myslieť a analyzovať informácie, ktoré sa k nim dostávajú cez tlač či televíznu obrazovku.

 

Autori budú čerpať informácie z vyšších sfér, výkladov udalostí so zreteľom na spirituálnu oblasť, ako aj prostredníctvom zbierania a racionálneho spájania dôležitých faktov.

 

Médiá a spravodajstvo majú v súčasnosti, dovolíme si povedať, najväčšiu silu v spoločnosti. Médiá sú hlavným mienkotvorným nástrojom nielen na Slovensku, ale i všade vo svete. Zamyslime sa spoločne nad tým, či oficiálne médiá nám podávajú všetky informácie aj z rôznych, často netypických, uhlov pohľadu.