Zaujímavé výroky o Mágii a pohľady na Mágiu

 

 

"Mágia je intenzifikácia normálneho."

AUSTIN OSMAN SPARE

 

"Mojou prvou skutočnou ukážkou mágie bude, že odmietnem definovať, čo si pod mágiou predstavujem. Pretože mágia funguje vďaka rozlišovaniu, nie definovaniu."

RAMSEY DUKES

 

"Tieto schopnosti sú vysoko abnormálne a ľudskému vedomiu bežne nedostupné, lebo vyžadujú úplne neľudskú koncentráciu. Ale odmeny sú veľké."

PETER J. CARROLL

 

"Na základe toku peňazí životom vytvárame štruktúru nášho pochopenia sveta."

NILTON BONDER

 

"Peniaze pôsobia ako obrovský inteligentný organizmus, ktorý prežíva tým, že obsadí časť mozgu takmer každého na tejto planéte."

PETER J. CARROLL